Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal organitza una sessió informativa sobre la obligatorietat d’afiliar a la seguretat social a tot el personal de servei domèstic.

17 d'abril de 2012

La nova llei 27/2011 d’ 1 d’agost, té per objecte regular la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar.

El dijous 26 d’abril tindrà lloc al Consell Comarcal de l’Anoia una sessió informativa sobre el canvi de règim de la seguretat social de les persones treballadores de la llar. L’acte, organitzat pel departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal, s’adreça tant a persones treballadores del servei domèstic, com a particulars, així com també a professionals d’atenció a les persones.

La nova llei  27/2011 de 1 d’agost, determina que tots els treballadors i treballadores de la llar hauran d’estar afiliats/des a la Seguretat Social des de la primera hora de feina, independentment del nombre d’hores que treballin al mes, i del nombre de persones per a les quals treballin.

Aquest canvi afecta, d’una banda, totes les persones que duen a terme tasques domèstiques, ja sigui de forma fixa en un domicili, com de forma discontínua (per hores en diferents llars) i, de l’altra, a totes les persones que tenen alguna persona al seu domicili realitzant tasques domèstiques (neteja, cura d’infants o de persones grans, cuina...) perquè contractin aquest personal.

El termini per a realitzar aquesta gestió finalitza el 30 de juny d’aquest any. La realització d’aquest tràmit és important i necessària en tots els casos, però sobretot per a les persones treballadores que cotitzaven directament a la Seguretat Social pagant-se uns d’autònoms (Régimen especial de empleados/as del hogar), ja que si el 30 de juny no han estat donades d’alta com a treballadores per compte aliè, seran donades de baixa en el sistema de la Seguretat Social.

La sessió, que tindrà lloc el dijous vinent, dia 26 d’abril, a les 18h a la sala de plens del Consell Comarcal, és oberta a tothom.

Last modified: 5 de febrer de 2018