Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal presenta l’informe per aplicar els Objectius de Desenvolupament Sostenible

2 de març de 2021

L'ens elabora un projecte per treballar-lo a partir de la diagnosi de la contribució actual   

El Consell Comarcal de l'Anoia, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha elaborat un informe de diagnosi sobre l'aplicació a l'ens comarcal dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l'Agenda 2030. L'objectiu del projecte és augmentar la sensibilització de la institució en matèria dels ODS, acompanyant-ho d'un pla d'acció específic. Aquest projecte s'afegeix a la tasca en la qual ja treballa el Consell Comarcal de desenvolupament de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, a nivell de la seva pròpia organització i en la promoció d'aquestes entre els agents del territori.

Un cop analitzat el compliment de les propostes de l'Agenda 2030, el projecte proposa definir fites específiques i mesurables a partir de la integració d'estratègies o plans ja existents, establir prioritats relacionades amb els ODS basades en el context de la comarca i les necessitats i recursos d'aquesta, identificar i crear vincles amb les estratègies dels ODS nacionals i establir marcs de governança local per donar suport a la implementació dels ODS a nivell comarcal.

El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, valora “molt positivament la tasca  i que s’ha fet per a poder tenir aquets informe. Ha permès un anàlisi profund als diferents departaments del Consell de quines polítiques es poden impulsar encaminades a complir amb els ODS i l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Tenim clar que aquesta ha de ser una política transversal a tota la institució i que tots els departaments facin un treball conjunt”.

El Conseller de Programes Europeus, Daniel Gutiérrez, explica que “el diagnòstic efectuat indica que les polítiques públiques del Consell Comarcal ja contribueixen als ODS, en especial els objectius 8 ‘treball digne i creixement econòmic’, el 10 ‘reducció de les desigualtats’ i el 3 ‘salut i benestar’. Destaquen els àmbits del benestar social, el medi ambient i la promoció i desenvolupament econòmic comarcal. El pas següent és la localització dels ODS per tal d’alinear les polítiques estratègiques del Consell Comarcal amb l’Agenda 2030 i la sostenibilitat. Ho durem a terme entre els anys 2021 i 2022”. 

Fa un any el Consell Comarcal de l'Anoia va aprovar per unanimitat donar suport a l'Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides i als 17 ODS que contempla. L'ens comarcal va expressar la voluntat de liderar a l'Anoia l'aposta per una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, la igualtat de gènere i el retorn social i econòmic.

Last modified: 2 de març de 2021