Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal presenta un informe sobre la situació de les persones grans a l’Anoia

24 d'octubre de 2018

L'estudi s'ha fet conjuntament amb els consells de l'Alt Penedès i del Garraf

El Consell Comarcal de l'Anoia ha presentat conjuntament amb els consells de l'Alt Penedès i del Garraf l'"Informe de seguiment dels acords del VIIè Congrés de la gent gran de Catalunya". A les seves resolucions, aquest congrés va establir un seguit de propostes per desenvolupar en el període post congressual. De totes elles se'n van destriar aquelles que tenien el seu àmbit d'actuació o competència en els ens locals.

El Consell de la Gent Gran de l'Anoia va estimar que la realització d'una enquesta adreçada a cadascun dels ajuntaments de les tres comarques permetria conèixer les seves actuacions o consideracions en el tractament de les persones grans a la comarca. Per això, el Consell Comarcal de l'Anoia, amb els altres dos ens comarcals, ha elaborat un estudi sobre la situació de les persones grans en els tres territoris.

L'informe s'ha generat amb caràcter general de les tres comarques i també se n'ha fet un d'específic per a cada territori.

De forma general, sobre la dependència, la constatació més gran són les dificultats en l'aplicació de la llei per la seva lentitud i entrebancs farragosos, deixant aspectes de la llei i de les persones que hi poden accedir, sense atendre amb l'agilitat i eficàcia que requereixen aquestes situacions. Pel que fa als serveis sociosanitaris, des de les tres comarques es constata l'existència de diferents programes sociosanitaris destinats a les persones grans tot i que s'evidencia que són insuficients i no desenvolupats de manera homogènia en cap dels tres territoris. En fiscalitat, no hi ha una política de reducció d'impostos específica per a la gent gran, només, i es sol tenir en compte el nivell de renda. En aquest sentit, manca criteris d'homogeneïtzació de l'aplicació de bonificacions per a persones majors de 65 anys en tot el territori, no creant discriminacions territorials.

Tots tres territoris tenen un protocol per a detectar i abordar situacions de maltractament a persones grans. No obstant això, la implementació de campanyes de sensibilització com són la campanya "Tracta'm bé" de prevenció de situacions de maltractament a les persones grans, no és desenvolupada per tots tres territoris. Allà on sí hi és present, queda evident l'alt nivell de sensibilització. Esmentar que la vinculació dels membres del Consell de la Gent Gran de l'Anoia en les diferents accions d'aquesta campanya ha estat imprescindible per implementar-la al llarg d'aquests tres anys. Tanmateix altres accions com és alternatives de reallotjament o bé la creació d'un equip especialitzat que atengui aquest tipus de situacions, com és l' EAVA a l'Anoia, esdevé clau per poder abordar amb millor èxit aquesta xarxa social.

Per altra banda, esmentar que en general els municipis semblen disposar d'un pressupost per a despeses per a les persones grans del seu municipi. Cobreixen equipaments i serveis estables, quan n'hi ha, i activitats diverses i variades relacionades amb la gent gran, que semblen respondre a les preferències i oportunitats que hi ha a cada municipi. La participació en la política municipal del col·lectiu és molt minsa, quan es dona és preferentment col·lectiva i consultiva i només en dos ajuntaments s'expressa que sigui vinculant.

Fruit d'aquest informe, els membres del consell de la Gent Gran de l'Anoia, Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès i el Consell Consultiu del Garraf, van realitzar un seguit de propostes a fi que representants polítics dels territoris puguin tenir en compte a l'hora de dissenyar les polítiques socials.

En aquesta línia, l'informe es presentarà al Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal de l'Anoia tal com també realitzarà el Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

L'estudi s'ha elaborat a partir de les dades quantitatives però també qualitatives, obtingudes a través d'un qüestionari i unes entrevistes a representants dels ens locals. Els resultats corresponen a 22 municipis de l'Anoia que ascendeixen a un total de 94.856 persones equivalents al 80,73% de la comarca. Segons l'informe, la manca de resposta d'un terç dels ajuntaments, el lent degoteig de l'arribada de les enquestes i el petit nombre de respostes sembla indicar la poca prioritat cap a una consulta sobre la gent gran dels municipis de la comarca.

L'informe sorgeix de la comissió de seguiment del VIIè Congrés nacional de la gent gran de Catalunya en què els tres consells comarcals participen de forma activa.

A la presentació de l'Informe hi van ser presents membres dels Consells de la Gent Gran de l' Anoia, Alt Penedès i Garraf així com regidors/es, alcaldes/ses entre altres representants de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

L'Informe es pot consultar a la pàgina web del Consell Comarcal de l'Anoia www.anoia.cat .

Last modified: 24 d'octubre de 2018