Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal promourà un debat entre tots els alcaldes per consensuar posicions davant el projecte de Decret de l’àmbit del Penedès

23 de gener de 2012

El president del Consell Comarcal lamenta que la Generalitat “aboqui els municipis a aquest procés i hi destini recursos en un moment tan inoportú com aquest, quan hi ha problemes molt més greus i els ajuntaments ni tan sols tenim data per cobrar el que ens deu la Generalitat”

No obstant això, convocarà un Consell d’Alcaldes per consensuar posicions: els municipis de l’Anoia han de decidir si queden integrats automàticament al nou àmbit del Penedès o si, pel contrari, manifesten la seva voluntat de seguir a les Comarques Centrals. Xavier Boquete reivindica també una tercera via: l’Àmbit Metropolità

El president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, emplaça tots els alcaldes de la comarca “a mantenir un debat serè i tranquil sobre la divisió territorial”, després que el Govern de la Generalitat hagi engegat la creació de l’àmbit de planificació territorial del Penedès, i ho hagi fet “en un moment tan inoportú com aquest”.
Xavier Boquete entén que el decret de la Generalitat “ens obliga a encetar novament un debat que ja hem tingut a la comarca, el de la divisió territorial, i que en molts moments hem sabut fer serenament, arribant a la conclusió que a l’Anoia hi ha territoris diferents amb realitats i sensibilitats diferents, i que no necessàriament hem d’anar tots junts”. Al mateix temps, lamenta que el Govern “aboqui els municipis a aquest procés i hi destini recursos precisament ara, quan la crisi ens planteja altres problemes molt més greus, i quan els ajuntaments estem asfixiats econòmicament i ni tan sols se’ns ha comunicat la data en què cobrarem el que ens deu la Generalitat”.
Xavier Boquete també es pregunta amb quina finalitat es crea l’àmbit del Penedès: “hem d’entendre que s’acabarà creant la vegueria del Penedès en un context de crisi en què tothom parla d’aprimar l’administració? Pel que, del contrari, tampoc no s’entén”.
El 23 de desembre el Govern català va publicar al DOGC el projecte de Decret que ha de permetre delimitar l’àmbit de planificació territorial del Penedès. El període d’informació pública acabava el 20 de gener i els municipis de l’Anoia queden integrats automàticament en el nou àmbit del Penedès a no ser que manifestin expressament la seva voluntat de ser adscrits a l’àmbit de les Comarques Centrals.
Mentre s’inicia el període perquè els ajuntaments decideixin, el Consell Comarcal de l’Anoia convocarà el Consell d’Alcaldes perquè tots els municipis puguin debatre quina serà la seva posició al respecte i consensuar una postura beneficiosa per a tots.
El president del Consell reivindica també que “en el debat s’obri una tercera via”: la de l’adscripció a l’Àmbit Metropolità, opció que alguns municipis ja han defensat obertament en el passat però que el decret de la Generalitat no preveu, ja que els municipis de l’Anoia quedaran adscrits o al nou àmbit del Penedès o a l’àmbit de les Comarques Centrals.
De fet, alguns alcaldes van reclamar també aquesta tercera via durant el Consell d’Alcaldes que es va fer el 17 de gener precisament amb la presència del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra, per tractar aquesta i altres qüestions.
En aquesta reunió es van donar a conèixer els detalls del projecte de Decret de l’àmbit de planificació territorial del Penedès. Aquest àmbit abastaria les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l’Anoia no adscrits a les Comarques Centrals, i ha de permetre a aquest territori dotar-se d’un Pla Territorial parcial propi que reculli la seva singularitat.
El Decret estableix un procés especial per als municipis de l’Anoia: es considera que tots formen part del nou àmbit de planejament del Penedès, i se’ls dóna la possibilitat d’expressar la voluntat de pertànyer a les Comarques Centrals, sempre i quant es garanteixi una continuïtat territorial suficient. El Decret preveu que, durant un termini de dos mesos comptats a partir de la seva publicació, els ajuntaments de l’Anoia puguin manifestar la seva voluntat d’adscripció a l’àmbit funcional de planejament territorial parcial de les Comarques Centrals. Per tal que aquests municipis puguin separar-se de l’àmbit de planejament del Penedès, caldrà assegurar que la seva marxa no trenqui la continuïtat territorial.
També regula la creació d’una comissió de treball integrada per la Generalitat i les administracions locals per elaborar el Pla Territorial Parcial del Penedès.

Last modified: 5 de febrer de 2018