Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Anoia celebrarà el 28 de febrer l’assemblea general ordinària

19 de febrer de 2013

El dijous 28 de febrer, a 2/4 d’11 del matí, se celebrarà l’Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Anoia a la seu del Consell Comarcal.

L’ordre del dia de la convocatòria inclou la ratificació de la designació dels membres de la Junta Permanent, l’aprovació dels nous Estatuts segons s’ha treballat prèviament amb la Junta Permanent (els quals tenen com a novetat principal el canvi de denominació a Consell de la Gent Gran de l’Anoia), l’aprovació de la memòria d’activitats del 2012, i la presentació de la proposta del pla de treball per a aquest 2013.

En aquest darrer sentit cal destacar que aquest any el projecte del Voluntariat Sènior a l’Anoia continuarà amb una de les seves últimes fases, la de difusió, promoció i formació del voluntariat. Així, es faran arribar els projectes que ja s’ha detectat que requereixen de gent gran voluntària als voluntaris sèniors perquè s’hi puguin adherir.

L’assemblea, que també inclourà un torn obert de paraules per als assistents, finalitzarà amb la convocatòria de la següent Junta Permanent.
El Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia convida a l’assemblea a tots els tècnics i professionals de l’àmbit de la gent gran de la comarca, així com a la gent gran que estigui interessada a informar-se sobre què ha treballat, treballa i pot treballar el Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

Last modified: 5 de febrer de 2018