Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell d’Alcaldes tracta l’acollida de les persones refugiades i la recollida porta a porta

14 de març de 2016

La trobada va comptar amb Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat i Francesc Giró, adjunt a direcció de l'Agència de Residus de Catalunya.
El passat dimarts 9 de març, uns trentena d’alcaldes, regidors i consellers de l’ens comarcal, es va reunir al Campus Motor de l’Anoia per dur a terme el segon Consell d’Alcaldes d’aquest mandat, amb dos punts en l’ordre del dia;  l’acollida de les persones refugiades i la recollida porta a porta.

Per exposar els temes es va comptar amb la presència d’Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat i Francesc Giró, adjunt a direcció de l'Agència de Residus de Catalunya

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, va exposar quina és la previsió respecte l’arribada de persones refugiades a Catalunya i quins són els serveis que s’han posat a disposició del col·lectiu per a facilitar la seva acollida i ràpida incorporació a la societat. En concret, Amorós va explicar la tasca que s’està duent a terme des del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades com a òrgan d’assessorament, participació i coordinació entre les administracions i les entitats del sector.

El comitè -liderat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies- impulsa un inventari dels recursos que Catalunya posa a l’abast dels sol·licitants d’asil i protecció internacional, per mitjà d’un sistema informàtic desenvolupat en col·laboració amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Els ajuntaments -tal com va afegir el secretari- hi tenen un paper clau, ja que esdevenen receptors de les mostres de solidaritat de la població (en diverses modalitats com allotjament, voluntariat o acompanyament a les persones refugiades) i han de col•laborar necessàriament en l’actualització d’aquest inventari.

La reunió del consell d’alcaldes també va abordar el protocol que ha de regir quan els ajuntaments vulguin cedir la gestió dels recursos disponibles -essencialment a entitats socials- ja siguin places residencials, cursos de formació o ofertes de feina, entre d’altres. Les persones físiques o jurídiques interessades a col·laborar han d’omplir una fitxa d’inventari (disponible a través d’aquest enllaç) que han de presentar al seu ajuntament i on poden fer constar els recursos que vulguin oferir, materials o immaterials.

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades també ha dissenyat un circuit d’arribada per a facilitar l’atenció del col·lectiu en cadascun dels passos que haurà de fer un cop arribi al nostre país, des del primer moment fins a la seva plena integració a la societat catalana. Oriol Amorós també va explicar que la Generalitat compta amb 500 llits a punt repartits en diferents punts del territori davant la hipotètica arribada de persones refugiades, una possibilitat que descarta a curt termini davant l’evolució de les negociacions entre els estats membres de la Unió Europea.

D’altra banda, pel que fa a l’altre punt de l’ordre del dia, la recollida porta a porta, l’adjunt a direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, Francesc Giró, va explicar els canvis en el panorama de la gestió dels residus municipals seguint la política europea i les lleis i programes específics d’aplicació a Catalunya.

Les polítiques vigents tenen per objectiu impulsar d’una manera clara els nivells de reciclatge dels residus al nostre país fins a arribar a nivells de països europeus com per exemple Alemanya, Àustria o Suïssa, on els percentatges de reciclatge arriben al 80%, molt lluny del 35% de mitjana a Catalunya, va comentar Girò.

Per assolir aquests objectius, l’Agència de Residus de Catalunya està apostant per un increment gradual però acusat, del cànon econòmic que grava cada tona de residus que es diposita als abocadors. Aquest cànon té per objectiu entre d’altres, motivar als municipis a esforçar-se per impulsar la recollida selectiva dels residus front l’abocament en massa dels residus no separats i dipositats als contenidors de rebuig.

Dels 19,10€/tona del 2015, es preveu que el cànon arribi als 50€/tona al 2020. Així doncs, a curt i mitjà termini, els municipis que no apostin d’una manera clara pel reciclatge, veuran incrementat agudament el seu cost de gestió dels residus, cost que repercutirà finalment en les butxaques dels ciutadans.

Per evitar aquest escenari futur, Girò va explicar, que cal promoure un canvi de model de gestió de residus el qual garanteixi un augment de la taxa de reciclatge. Entre d’altres, va citar el model de Porta a Porta (PaP) com el model que tan Europa com als 126 municipis de Catalunya tenen implantat i que permet augmentar els percentatges de reciclatge fins al 70-80%.

En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Anoia, David Sànchez, va expressar la voluntat de l’ens comarcal de revertir l’actual situació de l’Anoia -una de les comarques de Catalunya amb un % de reciclatge més baix-, i avançar en la implantació d’un model de PaP a un conjunt de municipis de la comarca. Segons l’estudi realitzat vers la viabilitat d’implantar un model PaP a l’Anoia que l’ens ha realitzat, es confirma que el PaP és el millor model tant per assolir uns nivells de reciclatge òptims com per contenir el futur augment del cost de deposició a abocador.

Last modified: 5 de febrer de 2018