Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia es vol obrir a altres entitats de la comarca

14 de març de 2018

L'objectiu és ampliar el ventall i obtenir informació més àmplia dels problemes que els afecten

La vuitena Assemblea del Consell de la Gent Gran de l'Anoia, reunida a Igualada el 22 de febrer, va ratificar els membres de la Junta Permanent, va aprovar la memòria del 2017 i va presentar la proposta de treball per al 2018. Entre les millores i canvis que vol introduir el Consell destaca la voluntat de treballar conjuntament amb altres entitats relacionades amb la gent gran de la comarca, com centres de salut o associacions culturals amb participació de persones grans, amb l'objectiu d'ampliar el ventall i obtenir informació més àmplia dels problemes que els afecten.

També aposten per fer un seguiment de temes que s'han iniciat; estructurar les reunions perquè siguin més operatives; reservar un espai per parlar de temes oberts; crear comissions concretes amb treball específic; i obtenir informació d'utilitat que es pugui traspassar als municipis i/o membres de les associacions que el formen.

Pel que fa a noves accions, entre d'altres, el Consell de la Gent Gran vol esbrinar el motiu de la baixa participació de les entitats; establir canals de comunicació estables amb els mitjans de l'Anoia; compartir la informació de les activitats organitzades per les entitats; incrementar la participació a la vida pública; crear un espai de trobada entre els representants polítics i les persones grans; reclamar més atenció a la gent gran en relació a les entitats financeres; i realitzar un mapa de serveis comarcals d’atenció a les persones grans.

Enguany el Consell vol continuar el mateix mètode de treball, amb constància, tasques col·laboratives, estructura participativa i suport tècnic; vol estendre les xerrades sobre temes d'interès que puguin desenvolupar altres departaments del Consell Comarcal de l'Anoia, com consum o ajudes per a l'habitatge; treballar amb l'harmonia i bona entesa actual; sentir-se útil; i treballar coordinadament amb les comarques limítrofes, com ha estat fent en els últims anys.
En aquest sentit, durant el 2018 el Consell de la Gent Gran de l’Anoia presentarà un informe analitzant la realitat de les persones grans en els municipis de la comarca. Aquest estudi es realitza gràcies a la col·laboració de molts dels Ajuntaments de la comarca i amb la participació també del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès i del Consell Consultiu del Garraf.

El Consell de la Gent Gran de l'Anoia, presentat l'1 d'octubre de 2009, està format per un conjunt de persones grans amb la voluntat de promoure un envelliment actiu i responsable i té per objectiu treballar pel benestar de les persones grans recollint-ne el saber i l'experiència que adquireixen al llarg de la vida.

Last modified: 14 de març de 2018