Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia presenta l’informe de seguiment dels acords del Congrés de la Gent Gran de Catalunya al Consell d’Alcaldes

28 de novembre de 2018

El Consell de la Gent Gran de l'Anoia va presentar l'"Informe de seguiment dels acords del VIIè Congrés de la Gent Gran de Catalunya" davant el Consell d'alcaldes de la comarca el 20 de novembre al Campus Motor. Segons el vicepresident del Consell de la Gent Gran de l'Anoia Enric Senserrich, el document vol d'una banda mostrar la realitat actual de la comarca seguint els paràmetres establerts al congrés català: dependència, sanitat i fiscalitat, maltractament a les persones grans, participació i representació política, i mitjans de comunicació. I de l'altra fer reflexionar sobre la transversalitat que representa el fenomen de l'envelliment en tots els aspectes socials, culturals, econòmics i financers.

Seguidament Enric Esquer, representant del Consell de la Gent Gran de Catalunya va passar a remarcar aspectes de l'Informe. Pel que fa a dependència, l'informe considera que l'administració local pot millorar els problemes derivats de la dispersió rural que dificulta l'accés a la cartera de serveis. En l'àmbit sociosanitari, observen poca rendibilitat en algún dels programes oferts per la Diputació i consideren que s'hauria de millorar el temps d'accés als serveis socials bàsics a alguns municipis. Sobre fiscalitat, dir que en 22 municipis realitzen  reduccions d’impostos segons la renda; els ha sobtat que un 4,5% dels que han participat en l’estudi no coneixia si fan reduccions en el seu propi Ens local. Pel que fa maltractaments, malgrat que tres quartes parts dels municipis són coneixedors d’aquest problema social, només a 9 poblacions s’han realitzat accions de la campanya "Tracta’m bé" que ofereix el propi Consell de la Gent Gran de l'Anoia. Consideren que la participació en l'acció política és molt minsa, i quan es dona és col·lectiva i en processos consultius; només a dos municipis diuen que tenen un caràcter vinculant. I sobre la presència als mitjans de comunicació, apunten que el fet que a pocs municipis es facin propostes innovadores costa captar l'atenció dels mitjans; proposen utilitzar les noves tecnologies com a mitjà de comunicació així com que aquests siguin sensibles a la realitat de l'àmbit de les persones grans.

El Consell de la Gent Gran va recordar al Consell d'alcaldes que no tots han contestat l'enquesta que els van enviar per conèixer les actuacions i consideracions de cada ajuntament envers el tractament de la gent gran. L'informe que van elaborar i presentar conjuntament amb els Consells de l'Alt Penedès i del Garraf reflecteix que el temps de resposta dels municipis ha estat molt lent i un terç d'aquests encara no l'han complimentat.

Subratllar la importància del document "Propostes" que hi ha en l'Informe com "un regal per als Ens per poder dibuixar les futures línies de treball entorn l'àmbit de la vellesa en els Ens locals i supramunicipals. Perquè venen èpoques d'eleccions i fora interessant i gairebé imprescindible tenir en compte les necessitats detectades que el mateix col·lectiu de gent gran ha analitzat i proposat", segons membres del Consell de la Gent Gran de l'Anoia.

Segons Senserrich, "que les persones grans puguin participar de les polítiques públiques en condicions d’equitat, no passa només per una aposta econòmica" sinó també "per tenir en compte la pluralitat de la societat que ens envolta i ser sensibles a les seves necessitats". El vicepresident del Consell va fer referència al canvi de paradigma que la generació actual de majors de 65 anys s'ha trobat, passant "d'un moment cultural en què es rebien els serveis de les administracions" a un altre en què se'ls "demana que en siguin promotors". Per a ell, "suposa reptes a treballar per part de la ciutadania i per part de les institucions que ho han de promoure" com els ajuntaments i els consells comarcals. Per tot això el Consell de la Gent Gran va demanar al Consell d'Alcaldes que també promoguessin aquest envelliment actiu.

Senserrich va concloure que el Consell de la Gent Gran demostra "la seva capacitat d'iniciativa, de lideratge i de motivació per treballar de forma coordinada", com demostra, per exemple, la publicació de l'informe. En aquest sentit va agrair al Consell Comarcal que els donessin l'oportunitat i els suports necessaris per poder treballar. Tanmateix, denota que el Consell Comarcal està donant exemple del que l'òrgan del Consell de la Gent Gran de l'Anoia demana: participació i vinculació en algunes decisions dels Ens.

Les persones interessades en llegir aquest document ho pot fer a través de la pàgina web del Consell Comarcal de l'Anoia www.anoia.cat

Last modified: 28 de novembre de 2018