Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania de l’Anoia presenta l’Eina de Criteris Inclusius al IV Congrés d’Acció Social.

13 de juny de 2023

El Consell Comarcal de l'Anoia va estar seleccionat per presentar l'Eina de Criteris Inclusius, un instrument elaborat en el marc de l'estratègia Anoia Inclusiva, desenvolupat per l'equip tècnic del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, i explicar-lo en el marc del Congrés de l'Acció Social - Inclusió.cat 

Inclusió.cat, és un esdeveniment adreçat a tots els agents del Sistema Català de Serveis Socials, que té com a objectiu fomentar la creació de coneixement basat en l'evidència per a enfortir les disciplines acadèmiques i professionals en l'àmbit dels serveis socials. En aquesta edició, l'enfocament es va centrar en els serveis socials, la transversalitat i la inclusió social.

En aquest marc, el passat 8 de juny es va presentar l'Eina de Criteris Inclusius, un programa que consisteix en un conjunt de preguntes i indicadors que busquen unificar elements de la intervenció social del Consell Comarcal de l'Anoia. El seu objectiu és avançar en la transversalització de l'Acció Comunitària Inclusiva, és a dir, que la lluita per la inclusió esdevingui un objectiu compartit en tots els departaments del Consell. 

Més concretament, l'eina es basa en una sèrie de preguntes que busquen fomentar la reflexió sobre aspectes relacionats amb la inclusió social, la igualtat de tracte, la no-discriminació i la igualtat de gènere. En termes generals, pretén que el disseny de projectes i accions incorpori una sèrie de criteris que incloguin objectius transversals. L'Eina està organitzada de manera que es pugui utilitzar en el procés de disseny de projectes utilitzant la Teoria del Canvi com a proposta metodològica per al disseny i avaluació de projectes. 

Aquesta eina busca identificar bones pràctiques que permetin assolir els criteris establerts, compartir-les i unificar estratègies. 

En el Congrés també va participar una part de l'equip dels Serveis Socials Comarcals, amb l'objectiu de compartir experiències amb altres professionals de diverses entitats locals de Catalunya. L'enfocament d'abordar problemàtiques socials complexes des d'una perspectiva transversal implica considerar les diferents dimensions i interconnexions entre els àmbits d'exclusió, i treballar de manera col·laborativa i integrada amb professionals de diferents àrees del territori. Aquest és un dels reptes que enfronta l'equip dels Serveis Socials en la seva tasca d'atenció i suport a les persones i comunitats en situació de vulnerabilitat. 

Last modified: 13 de juny de 2023