Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El departament de benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia presenta la seva cartera de serveis als regidors/es de la comarca

11 d'octubre de 2011

Una àmplia representació dels regidors i regidores de serveis socials, immigració i igualtat dels ajuntaments anoiencs van assistir, la passada setmana, a la reunió organitzada pel departament de Benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia per conèixer els serveis i l’equip del departament.

L’objectiu de la reunió, a més de presentar els serveis que es presten a cada municipi i a la comarca, era compartir entre tots els assistents; dubtes, suggeriments i reflexions per tal d’avançar cap un model de territori que volem, un territori més just, igualitari i cohesionat.

El departament de Benestar Social i Atenció Ciutadana del Consell Comarcal, està format per dues grans àrees: l’àrea de serveis socials i l’àrea d’acció comunitària.
L’àrea de serveis socials inclou els serveis socials bàsics: Atenció als municipis i el Servei d’Ajuda a Domicili, i els serveis socials especialitzats: equip d’atenció a la infància i l’adolescència,  infància i família, atenció a la dona, llar d’acollida, gent gran, drogodependències i servei de transport adaptat.
L’altra gran àrea, d’acció comunitària, inclou les accions que es desenvolupen des del Pla de Ciutadania i Immigració i el Servei de Mediació Ciutadana.

Els objectius generals del departament son garantir el benestar de la ciutadania de la comarca, atendre les necessitats socials de les persones, famílies i grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Last modified: 5 de febrer de 2018