Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia impulsa l’elaboració del nou Pla Comarcal de Joventut 2025-2029.

26 de març de 2024

El Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia anuncia l'inici del procés d'elaboració del nou Pla Comarcal de Joventut, que regirà les polítiques i accions en matèria de joventut durant el període 2025-2029. 

Amb l'objectiu de proporcionar un marc de referència actualitzat i ajustat a les necessitats i expectatives dels i les joves de la comarca, aquest nou pla s'elaborarà mitjançant un procés participatiu i col·laboratiu.

Amb la col·laboració de la Cooperativa La Bastida, el procés de desenvolupament del Pla Comarcal de Joventut constarà de quatre fases ben definides. Actualment, s’ha iniciat la primera fase, centrada en la diagnosi de la situació actual de la joventut a l'Anoia. Aquesta fase té com a objectiu recollir una mostra representativa d'opinions i expectatives, tant de les persones joves com dels professionals i agents del sector.

Per a aconseguir aquesta informació, s'han desenvolupat dues enquestes: una dirigida als i les joves de 12 a 35 anys i una altra adreçada a professionals, regidors i altres agents relacionats amb la joventut. Aquestes enquestes permetran identificar les àrees clau en què caldrà centrar els esforços i recursos del pla, assegurant una resposta ajustada a les necessitats reals dels i les joves de l'Anoia.

A més de les enquestes, es previst la realització de sessions participatives per a fomentar la col·laboració i la participació directa dels diferents col·lectius de la comarca, tant amb joves com amb professionals.

L’ens comarcal, el departament de joventut, convida a totes les persones joves i professionals de l'Anoia a participar activament en aquest procés de planificació i a compartir les seves opinions i propostes per a la construcció d'un futur més inclusiu i prometedor per a la joventut de la comarca.

Per a més informació sobre com participar en les enquestes i sessions participatives, es pot contactar amb l’Oficina Jove de l’Anoia: 93.805.15.85 etx. 2 / 679.964.669 o enviar un correu electrònic a: anoia@oficinajove.cat.

Last modified: 26 de març de 2024