Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Ple del Consell Comarcal aprova una moció de suport a l’acollida de població refugiada. El Consell Comarcal s’ofereix per coordinar l’acollida de refugiats a l’Anoia.

6 d'octubre de 2015

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar el passat 29 de setembre una moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

En la moció, el Fons Català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals. Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució.

Així, la proposició recull instar al Govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social, així com augmentar els nombre de places d'asil i la seva dotació pressupostària. També es demana augmentar de sis a 2 anys el període d'acollida de les persones sol·licitants.

La moció també insta al Govern de la Generalitat a actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), adequant-lo a la situació actual, territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i especialitzar a les persones dels municipis que hauran de fer-se càrrec del seu suport i atenció, així com donar suport als municipis acollidors i als països d'asil a través de la cooperació al desenvolupament o l'ajuda humanitària.

Per la seva part, el Consell Comarcal de l’Anoia, a més d’adherir-se a la campanya per donar suport a la població refugiada, està treballant per tal de coordinar els oferiments que fan els ajuntaments de la comarca per a l'acollida de refugiats. En aquest sentit, l’ens comarcal ja ha realitzat alguna reunió amb responsables de Creu Roja per tal de treballar de forma coordinada amb les entitats que treballen la problemàtica.

Last modified: 5 de febrer de 2018