Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia aprova el nou cartipàs

4 d'agost de 2015

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia ha aprovat avui dimarts 4 d’agost el nou cartipàs per a la legislatura 2015-2019. Amb aquesta aprovació el nou govern del Consell format per Convergència, Demòcrates i Esquerra inicia una nova etapa en la qual s’ha fixat 4 eixos d'acció; el social, l’econòmic, el mediambiental i el nacional i la voluntat d’apropar la institució a tots els municipis de la comarca.

El nou cartipàs queda distribuït en 5 comissions informatives, 5 vicepresidències; la de promoció comarcal, la de presidència, hisenda i règim interior, la comissió de serveis personals, la de sostenibilitat i la de serveis territorials.

La comissió informativa de promoció comarcal amb David Alquezar al capdavant i com a vicepresident primer, té adscrit; Turisme (Joan Carbó), Consum (Jordi Servitge), Promoció Econòmica (Jordi Badia) i Campus Motor (Joan Serra).

A la comissió de presidència, hisenda i regim interior amb el vicepresident segon, Marcel·lí Martorell, s’hi inclouen els departaments de Regim Interior (Josep Parera), Hisenda (Jaume Riba), Relacions Institucionals i Programes Europeus (Marcel·lí Martorell) i Transparència i Noves Tecnologies (Maria Sayavera).

La de serveis personals amb la tercera vicepresidència la portarà Xavier Perez. Aquesta comissió inclou: Cultura i Esports (Jordi Baron), Educació (Vanesa Fernandez), Joventut (Gemma Fabrés), Cooperació  Ciutadania (Rosa M. Plassa), Acció Social (Ramon Bacardit) i Salut Pública (Xavi Perez).

La vicepresidència quarta i comissió de sostenibilitat, l’ostentarà Santi Broch amb els departaments de Medi Ambient - Grans Municipis (Josep Llopart),  Medi Ambient - Petits Municipis (David Sánchez), Programa 20/20/20 (Santi Broch) i Camins Rurals i Prevenció d’Incendis (Jaume Gorrea).

Finalment, la comissió informativa de serveis territorials estarà integrada per Obres i Habitatge (Cristina Mas) i Infraestructures i Serveis Territorials (Jordi Pont) dependran d’aquesta vicepresidència cinquena amb Maria Sayavera.

El Ple d’avui també ha aprovat les retribucions i indemnitzacions. El vicepresident tercer, Xavier Perez exercirà dedicació exclusiva i se li ha assignat una retribució de 33.000€ (bruts anual). La resta de consellers no tindran dedicació sinó que cobraran en règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats; plens, junta de portaveus, junta de govern i consell de presidència.

Pel que fa als plens de la corporació s’ha assignat; 500€ al president i 190€ euros als vicepresidents i consellers. Les indemnitzacions per l’assistència a la junta de portaveus serà de 450€ al president i 380€ als vicepresidents i portaveus i per l’assistència a la junta de govern, 450€ al president i 300€ als vicepresidents i consellers. Finalment, la retribució pel consell de presidència serà 450€ al president i 190€ als vicepresidents i consellers. Les retribucions als consellers segueixen la base de les retribucions del 2013 i en el cas del president la del 2007. En total aquests imports són inferiors a l’assignat durant l’any 2011, mandat en el que es va plantejar un gran estalvi respecte la legislatura anterior.

Entre els punts de l’ordre del dia d’avui també s’ha aprovat el règim de sessions i les periodicitats del Ple. Al igual que en la legislatura anterior, les sessions ordinàries es faran el darrer dimarts no festiu de mes a les 20h.

El darrer punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de la moció per adherir l’ens comarcal a l’Associació de Municipis per la Independència. La moció presentada per l’equip de govern ha obtingut 24 vots a favor de CIU, ERC, ENTESA i Ramon Campà del PSC, 5 en contra de Teodoro Romero, Noemí Trucharte i Salustiano Monteagudo del PSC, PP i Veïns amb veu i abstenció de Xavier Figueres, David Manzanera i Javier Perellón del PSC.

Last modified: 5 de febrer de 2018