Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Els alumnes participants a la primera edició del programa ‘Joves per l’Ocupació’ reben els certificats

11 de febrer de 2014

El programa ha ofert formació transversal, formació professionalitzadora, tutories individuals i grupals, i la possibilitat de fer pràctiques en empreses.
Tres dels alumnes de l’especialitat d’organitzadors de punts de venda van ser contractats per la campanya de Nadal en els establiments on van fer les pràctiques.

Els alumnes que han pres part en la primera edició del programa ‘Joves per l’Ocupació’ a l’Anoia i han completat la formació van rebre dimarts els corresponents certificats acreditatius en un acte al Consell Comarcal.

El Consell lidera aquest projecte que vol facilitar la inserció en el món laboral dels joves entre 16 i 25 anys que es troben en situació d’atur, i també fomentar el retorn al sistema educatiu d’aquells alumnes que tenen majors dèficits en formació reglada per garantir, així, que en el futur tinguin més i millors opcions d’incorporar-se al mercat de treball. El programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu.

En aquesta primera edició de ‘Joves per l’Ocupació’ hi han pres part 25 alumnes: 13 en l’especialitat d’Organitzador/a del punt de venda en autoserveis, i 12 en l’especialitat de Monitor/a esportiu/va. Vint d’aquest alumnes, 10 de cada modalitat, han completat la formació i han obtingut el certificat.

El programa ha inclòs diverses accions: formació en competències transversals, formació professionalitzadora en aquestes dues especialitats, tutories individuals i grupals amb els alumnes per a orientar-los i assessorar-los tant en la formació com en la recerca de feina, i la possibilitat de fer pràctiques en empreses. Als alumnes que no disposaven del graduat en ESO (Educació Secundària Obligatòria) també se’ls ha ofert suport per matricular-se i fer la formació a l’Institut Obert de Catalunya. Un d’ells ja va obtenir la titulació al desembre.

Totes dues especialitats –Organitzador/a del punt de venda en autoserveis i Monitor/a esportiu/va- han tingut una dura de 350 hores, amb la possibilitat de fer 80 hores de pràctiques en empreses.

Els alumnes participants –molts dels quals havien abandonat els estudis - no només han fet un gran esforç per a obtenir el certificat del programa ‘Joves per l’Ocupació’, sinó que molts d’ells s’han reincorporat al sistema educatiu per fer els estudis que permeten obtenir el graduat en ESO o bé el curs per preparar la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Sis dels participants en l’especialitat de Monitor/a esportiu/va, i set de l’especialitat d’Organitzador/a de punt de venda en autoserveis, han fet pràctiques en empreses de la zona, les quals han valorat molt positivament l’experiència.

A més, tres dels alumnes de l’especialitat d’Organitzador/a de punt de venda en autoserveis van ser contractats, durant la campanya comercial de Nadal, per les empreses on van realitzar les pràctiques.

Last modified: 5 de febrer de 2018