Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Es crea una comissió de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals

31 de gener de 2017

El passat 17 de gener es va dur a terme la segona reunió de la Comissió de Prevenció, Detecció i Intervenció enfront l’assetjament entre iguals, un grup de treball impulsat per la Taula Territorial d’Infància i Adolescència de l’Anoia (TTIA) i liderat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada.

Aquesta comissió va ser creada per donar resposta a la creixent preocupació dels professionals de la TTIA envers el fenomen de l’assetjament entre iguals. L’objectiu principal és generar dinàmiques de treball en xarxa i definir protocols comarcals de prevenció, detecció i intervenció.

El grup està format per professionals procedents de diversos àmbits: educatiu, de la salut, joventut, convivència i cossos de seguretat.

Desprès d’una primera fase de diagnosi, havent detectat les actuacions que s’estan duent a terme a la comarca, s’ha procedit a la definició de les grans línies de treball de la comissió. En primer lloc, la necessitat d’abordar el ciberassetjament i les accions de prevenció adients en aquest nou escenari. En segon lloc, la importància de promoure el treball en xarxa i d’elaborar un protocol d’actuació adreçat a professionals fora de l’àmbit escolar. Finalment, també s’ha destacat la necessitat del treball amb les famílies i la formació dels professionals.

Last modified: 5 de febrer de 2018