Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Es presenta el Pla Comarcal de les Persones Grans de l’Anoia

21 de març de 2023

El document marca les polítiques d’envelliment actiu als ens locals de la comarca de l’Anoia els propers anys

El Consell Comarcal de l’Anoia ha acollit l’acte de presentació del Pla Comarcal de les Persones Grans, el document que recull i s’exposa les diferents línies estratègiques a tenir presents a l’hora de dissenyar polítiques de gent gran a la comarca del 2023 al 2027.

Aquest Pla Comarcal es caracteritza per ser fruit d'un procés participatiu, en el qual han participat referents polítics, representants tècnics/ques, entitats i ciutadans/es de l'Anoia, i pretén donar resposta a les necessitats detectades pels diferents agents del territori. El treball està liderat pel Consell Comarcal amb el paper cabdal del Consell Consultiu de la Gent Gran, que ha col·laborat de manera activa en l’organització i en el desenvolupament del conjunt de les sessions del procés participatiu.

L’objectiu del Pla és la millora de la vida de les persones grans del territori garantint recursos i serveis accessibles i de proximitat, donant resposta a les seves necessitats, lluitant contra les discriminacions que els afecta vetllant per l’acompanyament professional i potenciant la implicació activa de les persones grans a la societat.

El Pla estableix quatre eixos de treball: associacionisme i participació, ús de les tecnologies i comunicació, vulnerabilitats i discriminacions, i envelliment actiu.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, remarca que “el Pla s’ha fet amb la participació de les persones grans i dels diferents agents de la comarca que treballen aquest àmbit. Els estem molt agraïts per la feina feta i pel document que n’ha sortit. Tenim l’objectiu de promoure un envelliment actiu i que com a societat puguem tornar-los tot el que les persones grans ens han donat”.

Santi Broch, vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia va dir en la presentació que “ és un dels nostres objectius fer de la comarca de l’Anoia un territori amb una bona qualitat de vida per les persones grans, on trobin una atenció adreçada a les seves necessitats i que posi l’accent en la vesant inclusiva i comunitària articulant tots els agents que estan implicats en l’atenció a les persones grans”.

Per la seva part, Enric Senserrich, president del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Anoia, va explicar que “la nostra voluntat ha estat la de promoure la representativitat de tots els municipis de la comarca al CGGA” i va afegir que per això, “el presentarem a tots els municipis de la comarca i vetllarem per la seva implementació”.

Prèviament, el 7 de març va tenir lloc l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran de l’Anoia, on es va presentar la memòria de l’any 2022 i la proposta del pla de treball del Consell de la Gent Gran de l’Anoia per l’any 2023. Durant l’acte també es van ratificar la designació dels membres de la Junta Permanent.

El Consell de la Gent Gran està format per un conjunt de persones grans amb la voluntat de promoure un envelliment actiu i responsable. L’objectiu és treballar pel benestar de les persones grans recollint el saber i l’experiència que els persones adquireixen al llarg de la vida.

Last modified: 21 de març de 2023