Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Èxit de participació a la xerrada sobre el canvi de règim de la seguretat social de les persones treballadores de la llar organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia

9 de maig de 2012

Una seixantena de persones van assistir a la sessió informativa sobre el canvi de règim de la seguretat social de les persones treballadores de la llar organitzada pel departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia.

L’acte, va comptar amb la participació del vicepresident 4t i conseller de serveis personals del Consell Comarcal de l’Anoia, Àngel Soteras i les intervencions d’ Alfonsa Santiesteban, assessora de CCOO i Juan Julián Romero, director de l’Administració núm. 16 de la TGSS, que de manera desinteressada van explicar molt clarament la nova llei 27/2011 de 1 d’agost, té per objecte regular la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar

La sessió s’adreçava tant a persones treballadors/es del servei domèstic com a professionals d’atenció a les persones, així com a particulars.

La nova llei determina que tots els treballadors i treballadores de la llar hauran d’estar afiliats/des a la Seguretat Social des de la primera hora de feina, independentment del nombre d’hores que treballin al mes i del nombre de persones per a les quals treballin..

Aquest canvi afecta, d’una banda, totes les persones que duen a terme tasques domèstiques, ja sigui de forma fixa en un domicili, com de forma discontínua (per hores en diferents llars) i, de l’altra banda, totes les persones que tenen alguna persona al seu domicili realitzant tasques domèstiques perquè contractin aquesta persona.

El termini per a realitzar aquesta gestió finalitza el 30 de juny d’aquest any. La realització d’aquest tràmit és important i necessària en tots els casos, però sobretot per a les persones treballadores que cotitzaven directament a la Seguretat Social pagant-se una mena d’autònoms (Régimen especial de empleados/as del hogar), ja que si el 30 de juny no han estat donades d’alta com a treballadores per compte aliè, seran donades de baixa en el sistema de la Seguretat Social.

Tota persona que tingui dubtes respecte dels tràmits a seguir pot adreçar-se a l’oficina de la TGSS, al Passeig Verdaguer, núm. 124 i/o consultar un resum a http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/serviciohogar.pdf o a la pàgina web http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/nueva-regulacion/regimen-laboral/index.htm

Last modified: 5 de febrer de 2018