Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Finalitzen els cursos de formació en el marc del Projecte “Joves per l’Ocupació” del Consell Comarcal de l’Anoia

30 de desembre de 2015

El passat dimecres 23 de desembre es va fer el lliurament de diplomes dels darrers cursos formatius impartits en el marc del projecte “Joves per l’Ocupació” del Consell Comarcal de l’Anoia. El Programa de Joves per l’ocupació és un programa innovador de formació en alternança amb experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d’entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys, en el cas de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant la combinació d’actuacions integrades que fomenten la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014”.

Al llarg d’aquest any, el Consell Comarcal de l’Anoia ha ofert dues accions formatives de les que se’n han pogut beneficiar un total de 40 alumnes. Es tracta d’un curs de monitor/a esportiu/iva i un altre d’activitats auxiliars en vivers, jardins i horticultura ecològica,

El curs de monitor/a esportiu/va va comptar amb la participació de 15 alumnes i un total de 290 hores i la formació d’activitats auxiliars en vivers, jardins i horticultura ecològica, de 25 repartits en dos cursos de 225 hores formatives cada un. A més, tots dos cursos han desenvolupat pràctiques a empreses.

El passat dimecres 23 de desembre es va fer, a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, l’acte de lliurament de diplomes de totes les accions formatives d’enguany que va comptar amb el Conseller de Promoció Econòmica de l’Anoia, Jordi Badia. Badia va agrair als formadors i a les empreses la seva implicació en la formació dels joves i als joves els va encoratjar a seguir per millorar.

Last modified: 5 de febrer de 2018