Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Fins a 41 projectes opten a les subvencions del Consell Comarcal per a entitats i particulars

27 de setembre de 2012

L’elevada participació demostra el dinamisme que mantenen les associacions i els ciutadans malgrat la crisi, i també la importància de donar-los suport.

La convocatòria de subvencions per a entitats i particulars impulsada pel Consell Comarcal de l’Anoia ha rebut un total de 41 projectes, presentats per 35 associacions i 5 ciutadans. L’elevat nombre de sol·licituds que s’ha registrat fins al tancament de la convocatòria (el 14 de setembre) i la varietat dels projectes (que inclouen els àmbits cultural, social, esportiu, veïnal, popular i la promoció econòmica i turística, entre altres) demostra el ric dinamisme que manté el teixit associatiu anoienc malgrat les adversitats amb què topa a causa de la crisi.

Al mateix temps, l’elevada participació fa palesa la importància i la necessitat de la convocatòria d’aquests ajuts, que el Consell Comarcal ha pogut recuperar aquest any. “Tot i les dificultats, hem fet un esforç suplementari per poder donar suport a les entitats, les associacions i els particulars que al llarg de tot l’any treballen desinteressadament per a la comarca i la seva promoció, especialment en aquests moments que són durs per a tothom”, explica el Vicepresident Quart del Consell i responsable de l’Àrea de Serveis Personals, Àngel Soteras.

La convocatòria, dotada amb un total de 12.000 euros, subvenciona les activitats d’associacions i particulars que, aquest any 2012, hagin contribuït a fomentar i divulgar la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, i l’esport a l’Anoia. Les subvencions cobriran com a màxim el 50% del projecte, amb el límit d’un projecte subvencionat per candidat.

Pel que fa a la valoració de les propostes, aquest any es prima que el projecte o activitat tingui un abast comarcal, amb repercussió notable en diversos municipis o en el conjunt de la comarca. Aquest aspecte es valora amb el doble de punts (10) que la resta de criteris, entre els quals destaquen que el projecte compti amb el suport d’altres entitats o persones, que tingui perspectives de continuïtat, que representi la comarca fora del territori, que sigui una activitat oberta o participativa o que propiciï la col·laboració entre diferents col·lectius anoiencs. També es té en compte que el projecte afavoreixi les relacions intergeneracionals o que hi hagi una manca d’activitats similars a la comarca, a més de la trajectòria col·lectiva o individual dels sol·licitants.

Actualment el Consell Comarcal està estudiant les sol·licituds per comprovar que compleixin tots els requisits, i ha donat un termini de 10 dies als candidats perquè completin la documentació necessària. Després, i previ informe elaborat pels tècnics del Consell de les diverses àrees on incideixen les activitats presentades a la convocatòria, l’òrgan col·legiat integrat pel President i els Vicepresidents de l’ens comarcal formularan la proposta de concessió de subvencions al Ple Comarcal. El Ple serà l’encarregat de resoldre i notificar l’aprovació o denegació de l’ajut.

Last modified: 5 de febrer de 2018