Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Identificar les formacions de futur, nova actuació del Consell Comarcal de l’Anoia

3 de juliol de 2011

El proper 14 de juliol tindrà lloc a les instal·lacions de Fast Parc Motor una mesa de treball del sector motor que reunirà empreses del món de l’automoció (concessionaris, tallers, equips de competició, empreses i experts relacionats amb la competició), entitats i centres de formació relacionats amb el sector. Aquesta és una de les diferents meses sectorials que es treballaran en el marc del projecte innovador HUB, un projecte que pretén la millora de l’ocupació i la competitivitat de les empreses del territori. Els altres sectors que es treballen a la comarca són les tecnologies de la informació i comunicació i la logística.

L’objectiu de cada mesa és reunir els diferents agents que participen en un determinat sector i a través d’una anàlisi dels canvis en els mercats, canvis tecnològics, d’organització i normatius, detectar quines són les necessitats del sector en relació a les competències que requereixen els seus treballadors/es, sigui actualment o en un futur, així com la identificació de noves ocupacions emergents en el sector.

Els resultats obtinguts ajudaran a definir quina és la formació de futur que cal oferir per donar resposta a les necessitats de les empreses, conèixer si ja s’està donant des de l’oferta formativa actual existent o si cal modificar els plans formatius de la formació professional. Aquesta informació es traslladarà a l’Institut Català de Qualificacions Professionals, soci institucional del projecte HUB.

El projecte HUB és impulsat i liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia, subvencionat pel Servei d’ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, en el que a més de l’Anoia hi participen 6 comarques més; l’Alt Penedès, el Bages, el Baix Penedès, el Lluçanès, el Garraf i la Segarra.

Last modified: 5 de febrer de 2018