Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Igualada acull la IV Trobada de la Xarxa Perifèrics

28 de gener de 2013

L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia aposten conjuntament per la prevenció com a forma d’afrontar els riscos que es poden derivar dels consums de drogues. És per aquest motiu, que des de fa més d’un any es va crear el Programa QUÈ a-PRENS?

El Programa QUÈ a-PRENS? forma part de la Xarxa Perifèrics, una xarxa d’ens locals i entitats que treballen per la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, que es reuneix periòdicament per compartir experiències i reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum.

Ahir dimecres dia 16, Igualada va exercir com a ciutat amfitriona de la IV Trobada de tècnics de la Xarxa Perifèrics i que va tenir com a tema monogràfic la “Prevenció en l’oci nocturn”.
Aquesta trobada va permetre reunir a l’Espai Cívic Centre fins a un total de 36 professionals de tot Catalunya amb l’objectiu de conèixer i analitzar algunes de les experiències que s’estan duent al territori.

Es van presentar els següents projectes: Nits de Qualitat (Generalitat de Catalunya), SOM.NIT (Creu Roja), Energy Control (Associació Benestar i Desenvolupament), Komando NITS Q de Tarragona i ARSU Festa de Reus.

Posteriorment, es va dur a terme una taula rodona entre tots els tècnics per comentar aquests projectes, així com intercanviar informació sobre altres experiències locals que poden ajudar a millorar l’aplicació de noves estratègies per fer front a la problemàtica que els consums de drogues poden ocasionar en els contextos de festa i d’oci nocturn.
Finalment, i per concloure aquesta IV Trobada Perifèrica, es va redactar un petit document en el que es recullen les fortaleses i debilitats que presenten els diferents programes i projectes preventius.

Cal destacar com, coincidint amb aquesta trobada, des del Programa QUÈ a-PRENS? i conjuntament amb altres agents del territori (Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, el Consorci Sanitari de l’Anoia i el Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia) es preveu per aquest any 2013 engegar el projecte Nits de Qualitat, i d’aquesta forma poder dur a terme actuacions concretes de prevenció en els diferents espais d’oci i festes de la nostra comarca.

Des d’aquí, es vol convidar a tots aquelles empreses d’oci (pubs, discoteques, locals de festa..) que estiguin interessades en participar en aquest projecte a posar-se en contacte amb el tècnic Xavier Vaquero Isart, del Programa QUÈ a-PRENS?. Aquesta invitació també es fa extensiva a les entitats lúdiques i festives de la comarca, així com a qualsevol persona que de forma desinteressada tingui ganes de col·laborar-hi.

Més informació: info@queaprens.org o bé trucant al telèfon: 654939702
Departament de Sanitat i Salut Pública. Ajuntament d’Igualada.
Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania. Consell Comarcal de l’Anoia.

Last modified: 5 de febrer de 2018