Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

L’Anoia coneix les novetats del Catàleg de serveis 2014 de la Diputació de Barcelona

14 de març de 2014

Aquest nou Catàleg de serveis 2014 optimitza les línies d'assistència als governs locals i posa al seu abast 53,9 MEUR repartits en 217 recursos que volen donar resposta a les necessitats actuals, va explicar el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, al Consell Comarcal de l'Anoia durant la presentació, ahir, del Catàleg i el conjunt d'instruments que la corporació posa al servei dels ens locals.

El president va aprofitar aquesta jornada, que forma part d'un cicle que s'està realitzant a tots els consells comarcals de la demarcació de Barcelona, per recordar als responsables i tècnics municipals que tot i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) que ha impulsat el Govern espanyol, la nostra voluntat és continuar donant suport al món local des del respecte a l'autonomia local, perquè nosaltres no podem suplir la feina que fan els ajuntaments. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete, va agrair que la Diputació hagi fet un canvi de rumb per apropar-se a la realitat dels consells comarcals donant més valor a aquests òrgans supramunicipals nascuts amb una voluntat de servei molt clara.

Alcaldes, regidors i responsables municipals de la comarca de l'Anoia van assistir a la sessió informativa destinada a donar a conèixer el Catàleg de serveis 2014 així com les inversions realitzades a la comarca a través dels diferents instruments de concertació del pla "Xarxa de governs locals 2012-2015". El president, juntament amb el vicepresident tercer i responsable de Cooperació Local, Joaquim Ferrer, van explicar-ne les principals novetats.

Pel que fa als governs locals de la comarca de l'Anoia, aquests han rebut 31,63 MEUR en inversions al territori pactades a través dels diferents instruments de concertació del pla "Xarxa de governs locals 2012-2015" i altres instruments de suport. A través de les meses de concertació, el Catàleg de serveis i els programes complementaris com el d'urgència social o suport a l'economia productiva local, la Diputació procura que els municipis i els consells comarcals puguin prestar els serveis locals. En aquest sentit, el vicepresident tercer va explicar que hem treballat per buscar totes aquelles fórmules que legalment ens permeten ajudar els municipis perquè són la nostra prioritat i tots els instruments que posem a la seva disposició han nascut amb aquest esperit.

El vicepresident tercer va explicar que aquest nou Catàleg recull l'experiència dels darrers anys i que més del 50% del pressupost del Catàleg (28,8 MEUR) es destina a donar cobertura a l'oferta de recursos de l'Àrea d'Atenció a les Persones i més de 14 MEUR (el 27% del pressupost total) es concentra en els recursos de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Així mateix, va recordar que aquest any s'amplien les línies d'assistència en l'àmbit de govern local i de les tecnologies i els sistemes d'informació.

A partir de l'oferta prevista al Catàleg, els ens locals presenten les corresponents sol·licituds, que es valoren tècnicament i, amb posterioritat, es procedeix a la concessió dels ajuts, amb caràcter general, en funció de la qualitat tècnica dels projectes locals i de la disponibilitat de recursos amb què compta la Diputació. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 20 de març de 2014, en el cas d'ajuts econòmics; els recursos tècnics i materials tenen tres terminis de sol·licitud: el mateix 20 de març de 2014, el 30 d'octubre de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

Finalment, Ferrer va animar els assistents a utilitzar totes les eines i l'equip de persones que la Diputació de Barcelona posa al vostre servei.Aquestes accions volen complementar la tasca orientadora que ja fan els mateixos centres educatius, aportant un conjunt de recursos que ajuden al jove a definir el seu objectiu acadèmic i professional i, al mateix temps, a adaptar aquests itineraris als recursos existents de la millor manera.

Last modified: 5 de febrer de 2018