Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

L’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) del Consell Comarcal compleix el seu primer any

16 de novembre de 2016

Augmenta la detecció de possibles situacions de maltractaments a les persones grans a l'Anoia.
El 17 de novembre de 2015 es va presentar públicament l'Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia (EAVA), un equip multidisciplinari especialitzat, creat exclusivament per atendre a persones grans en situació de maltractaments en l'àmbit domèstic o bé institucional.

Es considera maltractament a les persones grans qualsevol forma de violència exercida sobre aquest grup de persones. Podem així parlar de maltractament psicològic, físic, abús sexual, negligència o auto negligència, econòmic o abús financer, institucional i vulneració de drets de la persona.

Actualment, l'EAVA compta amb una psicogeriatra, una treballadora social i un advocat, així com té la col•laboració d'altres disciplines professionals com una infermera, un metge de capçalera, un psiquiatre i una sociòloga.
L'objectiu d'aquest equip especialitzat és prevenir situacions de maltractaments, oferir una atenció multidisciplinària per tal de reduir els possibles danys que causa aquest tipus de situacions sobre la persona i també sobre el seu entorn. Així doncs, ofereix la màxima visió integral de la situació.

Qualsevol professional pot demanar assessorament a aquest equip i, en cas necessari, pot avaluar la situació, intervenir i fer-ne el seguiment oportú fins al cessament d'aquesta violència.

L'EAVA, al llarg d'aquest primer any ha atès 127 persones (familiars, veïns o persones de l'entorn significatius per aquestes persones) i ha detectat un total de 42 persones grans en situació de maltractaments. D'aquestes, el 49% s'han derivat des dels Equips de Serveis Socials Bàsics, el 13% des de Serveis Socials Especialitzats, el 13% des de l'àmbit de la salut i el 15% restant d'altres agents.
Tot i que la coordinació que ha realitzat l' EAVA amb els altres equips i/o serveis ha estat múltiple, cal evidenciar que el 41% de coordinacions han estat amb els equips de Serveis Socials Bàsics i amb percentatges similars amb els serveis de centres de dia, centres residencials, serveis d'atenció domiciliària i destacaríem la coordinació amb els serveis de salut (EAP i centre de salut mental).

Les formes de maltractaments que s'ha detectat han estat amb un 27% el maltractament psicològic, seguit de l'econòmic i la negligència amb un 24% cadascuna d'aquestes formes, l'auto negligència amb un 9%, la vulneració de drets amb un 5% i l'abandonament amb un 2%. No s'ha detectat, des de l' EAVA, cap situació d'abús sexual.

El predomini d'aquests tipus de situacions on la llar és multigeneracional esdevé el 55% de les situacions ateses, és a dir, quan la persona gran comparteix habitatge amb familiars de primer i segon grau, principalment (fills/es, néts/es). També preocupa aquelles persones que viuen soles on el percentatge és del 18% o bé amb la parella que resulta el 16% i, finalment aquelles persones que viuen en institucions que resulta l'11%. En un 46% de les 42 situacions detectades a l' EAVA es coneixen antecedents de violència intrafamiliar.

El perfil de possible persona gran víctima de situacions de maltractaments és principalment dona d'una mitjana d'edat de 79,6 anys amb possible deteriorament cognitiu (36%) la qual no és conscient que viu en aquest tipus de situacions però que accepta ajuda de professionals.
Per altra banda, el perfil del presumpta responsable del maltractament és un home o una dona (amb el mateix percentatge d'incidència) d'entre 30 i 60 anys que pot tenir problemes de consum de substàncies tòxiques (21%) que no és conscient de la situació de maltractament, que no sol acceptar ajuda de professionals per pal·liar la situació (18%).

El treball de l'equip EAVA ha esdevingut, principalment d'assessorament d'aquest tipus de situacions als professionals que atenen persones grans (35%), seguit d'avaluacions de les situacions, gestió de recursos, realitzant intervencions terapèutiques (12%) i d'intervencions legals (10%).

La resolució d’aquests casos ha estat principalment per derivacions a altres recursos residencials o bé per canvi d'hàbits produïts per aquestes intervencions terapèutiques.

Tot i que anteriorment a l'existència d'aquest equip ja es treballava des del departament per detectar i abordar aquest tipus de situacions, el 2014, per exemple, només s'havien detectat 11 situacions. Per tant, podem dir que el fet que hi hagi un equip especialitzat en aquest tipus de situacions evidencia el fenomen i la preocupació dels professionals.

El departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia, dins del seu programa "Pels bons tractes a les persones grans" va engegar un seguit d'accions amb l'objectiu de prevenir, detectar, abordar i tractar aquest tipus de situacions. En aquest marc, va desenvolupar accions formatives per a diferents col•lectius professionals del territori comarcal (establiments i comerços, banca, cossos de seguretat i justícia, tècnics de l'àmbit social i sanitari, etc.), així com va emprendre el desplegament de la campanya "Tracta'm bé" de prevenció de situacions de maltractaments a les persones grans. En aquest sentit, s'ha continuat amb accions de detecció i abordatge a través de la creació d'una "Guia territorial de l'Anoia per a l'abordatge de situacions de maltractaments a les persones grans" que ha comptat amb la col·laboració de diferents entitats i administracions i que es farà públic més endavant. Per altra banda, s'ha recolzat a diferents municipis de la comarca la posada en marxa de projectes com han estat: un treball d'investigació sobre "La solitud en els centres residencials" o bé el projecte "aCOMPANYA'm!" que pretén vincular persones grans que viuen soles amb aquell voluntariat a fi de pal·liar el sentiment de solitud.

Des del departament es vol agrair  la bona tasca de tots els professionals del territori de l'Anoia per la seva professionalitat i bona entesa per vetllar pel benestar de les persones grans.

Last modified: 5 de febrer de 2018