Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

L’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal ha atès 3.087 consultes el 2011

14 de març de 2012

Els responsables de l’oficina també han rebut 721 reclamacions, 421 de les quals s’han pogut resoldre satisfactòriament amb el sistema de mediació.

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal de l’Anoia va atendre el 2011 un total de 3.087 consultes d’usuaris, ja sigui presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Aquest servei, que és totalment gratuït, assessora els consumidors sobre els seus drets i tramita les seves queixes, reclamacions i denúncies en cas que sorgeixin controvèrsies amb empreses.

Durant el 2011 l’OCIC del Consell Comarcal va tramitar 721 reclamacions, entre les quals destaquen les motivades pel servei de telefonia (amb 100 reclamacions per telefonia mòbil i 75 per telefonia fixa), el servei de subministrament de llum (81), Internet (72), gas (42) i serveis comercials diversos (40).

Del total de 721 reclamacions, 421 es van resoldre per mediació. La mediació és un sistema gratuït mitjançant el qual es poden resoldre les controvèrsies entre els clients i les empreses amb la intervenció dels experts de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor. Els mediadors fan veure a les parts els avantatges i els inconvenients de cada posició i la necessitat de cedir en algun aspecte per arribar a una solució que s’ajusti als interessos d’ambdues parts.

Si les parts no arriben a posar-se d’acord amb la mediació es pot recórrer a l’arbitratge de consum, un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre de manera ràpida i gratuïta les diferències entre clients i empreses. Pel que fa a les actuacions realitzades en matèria d’arbitratge, durant el 2011 es van dictar un total de 10 laudes, que són vinculants i tenen el mateix efecte que una sentència judicial. D’aquests 10 laudes, la meitat, 5, van ser motivats per reclamacions sobre telefonia fixa o mòbil.

Altres actuacions que ha dut a terme l’OCIC del Consell Comarcal de l’Anoia s’han centrat en inspeccions a les empreses i els establiments comercials. S’han realitzat un total de 160 actuacions.

L’oficina també ha organitzat tres xerrades adreçades al col·lectiu de consumidors, amb un total de 65 assistents, i unes altres dues sessions informatives per a col·lectius empresarials, amb 28 participants.

En el primer mes d’aquest any 2012 l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell ha atès 208 consultes i 44 reclamacions, 13 de les quals per telefonia fixa i mòbil. D’aquestes reclamacions se n’han resolt 26 pel sistema de mediació.

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor

L’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Anoia és un organisme d’àmbit comarcal totalment gratuït, on els consumidors poden sol·licitar informació, prèvia cita concertada, i ser assessorats sobre els seus drets, a més de realitzar queixes, reclamacions i denúncies per tal de ser tramitades per l’ administració. Actua per resoldre divergències que puguin sorgir entre empreses i els consumidors mitjançant la mediació, l’ arbitratge i, si s’ escau, la inspecció de consum.

També informa i assessora les empreses i duu a terme activitats de formació en matèria de consum a empreses i escoles.  L’objectiu de l’oficina és garantir el compliment dels drets dels consumidors i, mitjançant l’assessorament i la formació, actuar perquè les empreses assoleixin els nivells exigibles.

D’altra banda, l’OCIC fomenta un consum responsable envers el món i el medi ambient, ajuda els comerciants i empresaris perquè coneguin i practiquin millor les normes referents al consum, i supervisa i millora el funcionament del mercat a Catalunya, tractant de prevenir la mala praxis comercial, el frau i la publicitat enganyosa.

Last modified: 5 de febrer de 2018