Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

La comarca de l’Anoia vol ser un referent en responsabilitat social corporativa

8 d'octubre de 2018

El Consell Comarcal de l’Anoia vol iniciar una nova línia de treball amb els ajuntaments de la comarca i la resta d’agents del territori per avançar en l’adopció d’estratègies i línies d’actuació concretes per a la incorporació d’aspectes d’RSC en el dia a dia municipal i per a posicionar l’Anoia com a Territori Socialment Responsable.

El Consell Comarcal de l’Anoia impulsa un estudi per a desenvolupar i aplicar polítiques de responsabilitat social tan a nivell de la pròpia gestió com en la promoció de l’RSC entre els ajuntaments de la comarca i la resta d’agents del territori.

En aquest sentit, ha contractat la consultora Ingenieria Social, SAL, que ha finalitzat ara l’elaboració de la diagnosi de la situació actual de la responsabilitat social de la comarca i en la qual s’han identificat unes 100 bones pràctiques entre els 23 ajuntaments participants en l’estudi.

Per a l'avaluació del grau d'implantació de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), tant al mateix Consell Comarcal de l’Anoia com als ajuntaments s'han tingut en compte diferents tècniques de recollida de dades (quantitatives i qualitatives) i s'han realitzat entrevistes presencials a responsables dels diferents àmbits del consell comarcal i dels ajuntaments.

El resultat és un informe sobre l'estat de maduresa de la RSC, les bones pràctiques identificades i els reptes de futur identificats en base a les 5 dimensions de la responsabilitat social: bon govern, laboral, econòmica, social i ambiental.

L’estudi ha permès constatar entre d’altres l’interès creixent dels municipis per a integrar la gestió de l’RS en el seu dia dia - alguns ajuntaments de la comarca  s’han dotat d’un Pla RS municipal- , que el Consell Comarcal s’erigeix com l’administració de referència pels municipis mitjans i petits de la comarca, sigui prestant serveis de manera delegada o mancomunada i/o oferint eines de suport econòmic o tècnic i l’existència de pràctiques innovadores en municipis amb nuclis molt reduïts de població tot i la seva limitació de recursos.

En relació a les pràctiques innovadores en destaquen, entre moltes d’altres, les trobades entre l’alcalde i la ciutadania, la creació de bústies ètiques per a detectar possibles casos de corrupció i la creació d’aplicacions municipals per rebre suggeriments, denúncies i queixes de la ciutadania. En l’àmbit de l’administració electrònica, els municipis de l’Anoia han avançat considerablement així com en la implementació de la llei de transparència.

L’elaboració de guies de contractació pública responsable, la promoció del comerç de proximitat, el foment de l’economia social i solidària així com el turisme sostenible són també accions que es lideren des dels ajuntaments de la Comarca.

La dimensió social en la comarca ve caracteritzada per la mancomunació de serveis que bàsicament presta el Consell Comarcal; pel que fa a la gestió del medi ambient destaca la implementació del sistema de recollida de residus Porta a Porta que ha implementat el consell a 16 municipis;  pel que fa els ajuntaments han apostat per la creació de flotes de vehicles municipals elèctrics o punts de recarrega de vehicles elèctrics fins a bonificacions per a bones pràctiques mediambientals.

L’estudi ha identificat també quins són els reptes de la comarca que hauria d’abordar un pròxim Pla de Responsabilitat Social del Consell i que previsiblement es començarà a elaborar aquest darrer trimestre de l’any.

El president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, manifesta que "l'Administració ha de ser exemple de bones pràctiques, per aquest motiu des de  l’ens comarcal s’ha apostat per obrir aquesta nova línia de treball que ha de servir tan pel propi ens, com els ajuntaments de la comarca i la resta d’agents del territori i treballar de manera conjunta i activa per esdevenir, la nostra comarca un Territori Socialment Responsable, aconseguint una millor qualitat de vida per als seus habitants i agents implicats”.

Last modified: 8 d'octubre de 2018