Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

La detecció de maltractaments en infants i adolescents

18 de gener de 2011

Ara ja fa més d’un any que el Consell Comarcal de l’Anoia està impulsant, conjuntament amb professionals que treballen amb infants i adolescents dels serveis i entitats socials de la comarca, dels centres educatius, dels centres sanitaris i dels cossos de seguretat, l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la detecció de maltractaments en infants i adolescents.

L'objectiu és coordinar els esforços personals i materials de totes les institucions en la protecció dels menors i dels seus drets i en defensa de la seva plena integritat i dignitat.

Aquest grup de treball, que durant tot l’any 2010 s’ha anat reunint cada dos mesos, a més de treballar per elaborar un protocol que ha de servir per coordinar i orientar totes les passes que s’han de donar per prevenir, detectar i resoldre els casos de maltractaments en la infància i l’adolescència, està treballant per l’edició d’una guia que vol ser una eina útil per als professionals de diversos àmbits que presten servei a infants i adolescents.

La guia unificarà els criteris de detecció de les situacions de maltractament infantil i juvenil. S’hi podran trobar les adreces necessàries on dirigir-se com a professional en cas de trobar-se amb una situació de maltractament, així com el criteri a seguir, la manera de coordinar-se amb la resta de professionals i el circuit establert per denunciar i intervenir en casos de maltractament.

A cada reunió es matisa les responsabilitats de cada institució o entitat participant i es demana més implicació de tots els organismes. En aquest sentit, a la darrera reunió es va demanar la incorporació al circuit dels Jutjats i de les Àrees Bàsiques de Salut.

Així, aquest protocol ha de poder esdevenir un document de referència per a tots els organisme comarcals amb la finalitat d’assegurar una coordinació eficaç entre les diferents institucions i entitats implicades en la detecció d’abusos i altres maltractaments a menors d’edat.

 

Last modified: 5 de febrer de 2018