Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

La Taula Oberta de Turisme de l’Anoia defineix les actuacions per fer en el període 2011-2012

7 de juny de 2011

El passat 10 de maig es va celebrar el primer plenari de la Taula Oberta de Turisme de l’Anoia on es van definir les actuacions pel proper bienni, es va fer un repàs de les actuacions dutes a terme fins ara i es van presentar les conclusions del desenvolupament del sector turístic de l’Anoia arran dels elements treballats en la última jornada de debat el passat mes de gener i de la Diagnosi Estratègica de Turisme desenvolupada per la Diputació de Barcelona.

Valorades les idees presentades per una banda per l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació i per l’altre pel Consell Comarcal de l’Anoia es va plantejar un pla d’actuacions per potenciar el turisme a la comarca de l’Anoia basat en dos àmbits fonamentals. 

En primer lloc, en quant a gestió i organització es va proposar la creació d’una entitat única de gestió. En aquest sentit cal buscar una forma jurídica per aquesta entitat que ha de fomentar l’associacionisme dels agents turístics del territori, ha de treballar en la recerca de subvencions per al seu funcionament i ha de contactar amb un agència de viatges que sigui receptora per la venda dels productes d’Anoia Turisme.

En segon lloc, en quant a dinamització territorial les propostes es van agrupar en quatre blocs. El primer bloc fa referència al suport als empresaris del sector. Les tasques a realitzar en aquest sentit són assessorament i formació, jornades de coneixement i visites d’intercanvi. El segon bloc fa referència a la promoció turística i les tasques proposades per aquest àmbit són la realització d’un pla de màrqueting global, campanyes de promoció i dotar la pàgina web www.anoiaturisme.cat amb un motor de reserves online. El tercer bloc de propostes és la creació de productes turístics per segments de mercat. Es va treballar amb alguns possibles exemples i els suggeriments que es van plantejar són “Anoia en ruta”, “Anoia Gastronomia”, “Els orígens de l’Anoia” i “Anoia amable”. El quart i últim bloc de propostes fa referència a la creació de Clubs de producte. Concretament “el club de turisme actiu i natura”, “el club de turisme gastronòmic” i “el club de turisme familiar”.

Aquest pla d’actuacions es va posar a debat entre els agents turístics participants del plenari amb l’objectiu d’identificar i acordar prioritats i estratègies a desenvolupar. Com a producte que sembla prioritari i que pot generar més cohesió i dinamització entre les diferents empreses turístiques del territori es va prioritzar el producte que es generi d’Anoia Natura/Turisme Actiu (en ruta). Pel que fa als segments de visitants cal diferenciar els de cap de setmana i els d’entre setmana i articular un producte propi per a cada un d’aquests segments i promocionar-lo. També va aparèixer en el debat el tema de la promoció en esdeveniments i es va decidir buscar espais dins grans esdeveniments per tal que les empreses poguessin donar-se a conèixer.

Finalment, va quedar palès que hi ha certa preocupació per posicionar la comarca en el mercat. També hi va haver un consens en la necessitat de prioritzar i agilitzar la generació d’uns ens de gestió del desenvolupament del Turisme de l’Anoia. El sector està prou madur i es planteja la creació de l’ens i demana a les administracions públiques un compromís formal i la recerca de finançament.

Per acabar, es va aprofitar l’ocasió per presentar la web 2.0 www.anoiaturisme.cat, una pàgina que ja està operativa però que ha d’anar creixent amb les intervencions dels agents turístics, dels municipis i de les entitats de la comarca.

L’acte, celebrat a la Sala d’Actes del Museu de la pell de Capellades, va estar presidit per l’alcaldessa de Capellades, Anna Sánchez, el President del Consorci per a la promoció turística de l’Alta Anoia, Pere Masana i el Vicepresident 1er i Conseller de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Mercader.

La Taula Oberta de Turisme de l’Anoia és una agrupació voluntària d’agents públics i privats vinculats al turisme a la comarca de l’Anoia, que es va crear l’any passat després d’un llarg procés participatiu fomentat pel Consell Comarcal de l’Anoia. La Taula Oberta és un espai de debat, supramunicipal, dels diferents operadors turístics per tal d'unificar idees i esforços, on es dóna resposta a la necessitat de cercar una major coordinació i  vinculació de tots els sectors implicats en el turisme a la comarca.

Last modified: 5 de febrer de 2018