Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

La vicepresidenta Ortega es reuneix amb els alcaldes de l’Anoia per buscar alternatives a la situació econòmica dels ajuntaments

22 de febrer de 2012

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, es va reunir divendres al Consell Comarcal amb als alcaldes de l’Anoia per tractar la delicada situació econòmica que travessa el món local i per atendre les seves propostes. En la trobada es va anunciar que el Govern de la Generalitat està treballant conjuntament amb les Diputacions per poder fer “a curt termini una important injecció de diners” a les administracions locals que els permeti “guanyar oxigen”.

La titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals també va donar a conèixer als representants municipals les novetats de la propera convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Entre les novetats destaca la inclusió d’un programa de subvencions per al manteniment d’infraestructures. Fins ara, el PUOSC només preveia la concessió d’ajuts als municipis per a obra nova.

Aquesta mesura vol donar resposta “a una petició continuada dels alcaldes i al nou moment econòmic i social que vivim”, segons que va explicar el director general d’Administració Local, Joan Cañada, qui va acompanyar Ortega en la seva visita al Consell. L’objectiu és ajudar els municipis a fer front a les despeses que generen equipaments que ja estan en funcionament i a la vegada “protegir els autònoms i les petites empreses, que són els que acostumen a dur a terme aquests treballs de manteniment”.

Una altra novetat del PUOSC és que els Ajuntaments als quals s’hagi concedit amb antelació una subvenció per a una inversió podran renunciar-hi si en el moment d’adjudicar-la no poden cofinançar-la o no es troben en bona disposició financera, mantenint, però, part de la subvenció per pagar la despesa ja efectuada.

D’altra banda, la vicepresidenta va demanar “la implicació” del món municipal en la futura Llei de Governs i Hisendes Locals que prepara la Generalitat. Va assegurar que el Govern buscarà “el consens” amb els ajuntaments, els Consells Comarcals, els grups parlamentaris i les dues associacions de municipis (l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya).

Ortega va afirmar que aquesta nova llei “ha de delimitar clarament les competències del món local, determinar quina és l’administració que pot oferir els serveis de la manera més eficaç, i especificar els recursos dels qual disposem”.

Per a Ortega, “no es qüestiona ni la necessitat dels serveis, que cal continuar prestant, ni tampoc el model territorial”. Es tracta de buscar la fórmula “mes eficient per poder continuar garantint els serveis a tothom, visqui on visqui”. En aquests sentit va fer referència a “l’asimetria del país”, que té un 70% de municipis amb menys de 3.000 habitants, i va afirmar que “no és el mateix el Barcelonès que el Pallars”.

Last modified: 5 de febrer de 2018