Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Les beques del Consell Comarcal de l’Anoia per ensenyaments artístics extraescolars d’infants i joves es podran tramitar durant el mes de febrer

24 de gener de 2022

De l’1 al 28 de febrer es podran sol·licitar aquests ajuts, dotats amb 10.000 euros en conjunt i que tenen per objectiu fomentar al màxim l’accés a aquesta tipologia d’ensenyaments 

El Consell Comarcal de l’Anoia obre, entre l’1 i el 28 de febrer, el termini de sol·licitud de la segona edició del programa de beques per infants i joves de la comarca que vulguin estudiar ensenyaments artístics extraescolars. Aquests ajuts tenen la finalitat de facilitar la pràctica d’activitats de caire artístic i cultural, fomentant al màxim l’accés a aquesta tipologia d’ensenyaments i promoure la creació i talent cultural entre els infants de la comarca, tal i com han recordat el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, la vicepresidenta d’Acció Social, Carme Zaragoza, i el conseller de cultura, Rafael Galván.

La convocatòria, dotada amb 10.000 euros en conjunt i creada el curs passat, s’adreça a infants i joves de la comarca que tinguin entre 3 i 16 anys i la subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, però l’import total rebut per la mateixa finalitat no podrà superar el seu cost total. L’activitat subvencionada en què es participi ha de tenir lloc en el curs vigent, és a dir entre el passat 1 de setembre de 2021 i el proper 30 de juny de 2022.

Aquesta segona convocatòria presenta novetats destacades, amb l’objectiu d’ampliar els topalls i arribar a més famílies. D’una banda, per adaptar-se a la realitat dels estudis de la comarca, ara s’estableixen dos límits subvencionables: 250 euros per les activitats amb una quota mensual inferior a 50 euros i com a màxim de 400 euros per aquells amb una quota superior a 50 euros. A més, també s’ha millorat el sistema de punts de l'any passat, augmentant els màxims de renda familiar per a poder arribar al màxim de famílies i poder concedir el màxim import possible. I destaca també el fet que aquells esports que es considerin artístics també passen a ser activitats subvencionables.

Els detalls de la convocatòria, els topalls de renda per optar-hi, la documentació necessària i el formulari de sol·licitud es poden consultar al web www.anoia.cat. Per més informació es pot trucar al telèfon 93 805 15 85.

Last modified: 24 de gener de 2022