Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Nova edició del projecte ANOIA ACTIVA co-liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada

12 de desembre de 2017

El projecte amb un cost total de 579.499,58€ té l’objectiu estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació

El Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada tornaran a co-liderar el projecte Anoia Activa durant l’any 2018. El projecte, que es realitza a l’Anoia des de 2007, es troba emmarcat dins el projecte Treball a les 7 comarques i té com a objectiu estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació mitjançant el suport integrat al teixit productiu i a les persones desocupades de manera que sigui possible desenvolupar un entorn que afavoreixi la dinamització socioeconòmica de la comarca amb la implicació de les entitats locals i agents del territori.

El cost total del projecte és de 579.499,58€per a executar accions de suport a persones en situació de desocupació. Les dues institucions rebran en conjunt 521.549,62€, el 90% sobre el cost elegible com marca la convocatòria. La resta, el 10%, se’n fa càrrec el Consell Comarcal i l’Ajuntament.

Així ho van explicar al llarg de la presentació, que va tenir lloc el passat 29 de novembre, Jordi Badia, conseller de Promoció Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia i Patricia Illa, regidora d'Ensenyament i Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.

Ambos van destacar la importància de treballar amb les entitats i agents del territori i escolar i buscar les seves necessitats per poder realitzar accions més concretes a les necessitats de la comarca. A l’espera de tancar el projecte Anoia Activa 2017 a finals de desembre, van mostrar satisfacció pels resultats obtinguts.

Enguany, de la subvenció atorgada, 521.549,62€, per a realitzar els programes i les actuacions, 264.043,61€ són pels programes que duu a terme el Consell Comarcal i 257.506,00€ per l’Ajuntament d’Igualada.

Per a aconseguir l’objectiu principal del projecte, aquest consta de 5 programes:

El Programa 1 dibuixa la composició de l’equip de persones que han d’integrar el projecte, i que es composa de la direcció del projecte, de personal responsable de la formació, de la orientació, la prospecció i suport administratiu.

El Programa 2 ofereix:

 1. Assistència tècnica per a la millor prospecció d’iniciatives d’Economia social i solidària (ESS) que té com a objectiu capacitar els tècnics de Promoció Econòmica vinculats al desenvolupament local comarcal per tal que assoleixin les competències necessàries per poder identificar i potenciar les pràctiques d’ESS existents entre el teixit empresarial de la comarca ampliant així les possibilitats que ofereix la cooperació público-privada com a fórmula per l’impuls de polítiques amb un clar objectiu de servei públic. D’aquesta manera, es pretén fer una gestió de polítiques públiques que ofereixin solucions pels actuals problemes socials i econòmics, que beneficien al conjunt de la ciutadania i, especialment, a aquells grups socials que es troben en una situació d’especial desprotecció.

 1. Cicle de sensibilització del desenvolupament local i l’economia social i solidària als municipis de l’Anoia, amb els objectius de:

 • Facilitar el coneixement i difusió de l’ESS i desenvolupament local al territori.
 • Donar a conèixer iniciatives i entitats d'ESS del territori.
 • Promoure l'enxarxament entre equips tècnics municipals que treballen pel desenvolupament local i l'ESS a la Comarca.
 1. Seminaris d’impuls del teixit empresarial local. Oferirà dos seminaris de suport al teixit productiu en Marketing digital i en eines comercials per a les empreses de la comarca per a que puguin millorar la seva imatge digital, facin promoció de la marca i puguin identificar nous clients, així com millorar la seva competitivitat i dotar d’eines per marca una estratègia comercial per permeti augmentar les vendes.

Els objectius de les accions és aconseguir que les empreses participants de l’acció puguin definir una estratègia digital pròpia, que potenciï la seva marca i millorin els nivells de comunicació, afavorint tant la comunicació entre empreses com amb els potencials clients i aconseguir una major competitivitat de les empreses de la comarca, a través del millor posicionament en l’esfera digital i el món 2.0 i donar-les d’eines comercials que ajudi a al seu creixement.

El Programa 3 consta de diversos programes de qualificació professional, les accions de qualificació professional tenen per objectiu la millora de l’ocupabilitat i les competències de les persones destinatàries i es plantegen com a mesures adreçades a seleccionar, motivar, inserir i mantenir dins un procés formatiu a aquelles persones que formen part dels col·lectius més desfavorits del territori objecte d’actuació. Aquest any es materialitzen en 7 cursos:

 • Auxiliar del sector de l’automoció
 • Preparació de comandes i manipulació de càrregues amb carretó
 • Auxiliar impressió offset i postimpressió
 • Especialista en logística industrial
 • Auxiliar de cuina i gastronomia
 • Especialista en neteja de centres assistencials i escolars
 • Especialista en teixidura

El Programa 4 fa referència als dispositius d’inserció sociolaboral, en aquest marc es desenvolupa el projecte CO-OPERATIVA: un projecte d’inserció i orientació laboral itinerant. Aquest servei ofereix suport i acompanyament a la inserció laboral a 700 persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials dificultats, prioritàriament majors de 30 anys, amb l’objectiu d’assolir insercions al mercat de treball, derivacions a accions de formació i l’elaboració dels propis projectes professionals i de recerca de feina a les persones participants. Aquest dispositiu actua de forma descentralitzada donant suport als serveis locals d’ocupació. A més de detectar les necessitats de les empreses del territori mitjançant una Unitat de prospecció.

La Unitat d’orientació, col·labora amb el Departament de Serveis Socials, del Consell Comarcal de l’Anoia. Ofereix un servei d’orientació laboral i recolzament en la recerca de feina, per aquelles persones usuàries de Serveis Socials que es troben en situació d’atur i presenten escassos recursos. Persones que pertanyen a col·lectius molt vulnerables, perquè fa molt de temps que no treballen i presenten una situació econòmica i socio-familiar i difícil.

En el Programa 5 es subvencionen accions per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball, que tenen com a objectiu la promoció laboral de les dones. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la posada en marxa d’accions ocupacionals que incorporin plantejaments innovadors i la introducció de la perspectiva de gènere d’una forma transversal en les diferents actuacions.

Les accions van encaminades a afavorir la millora d’ ocupabilitat de 30 dones d’alt nivell de qualificació en situació d’atur o en ocupacions per sota del seu nivell acadèmic mitjançant el desenvolupament de les competències professionals, transversals i de base i implica de 25 a 30 empreses en el projecte.

10 anys d'Anoia Activa

Anoia Activa es desenvolupa de manera ininterrompuda a la comarca de l’Anoia des de l’any 2007. L’objectiu general del projecte és impulsar mesures d’ocupació i de suport al teixit productiu, a través d’un pla d’execució que contempla accions de formació, orientació per a la inserció sociolaboral, foment d’igualtat d’oportunitats i desenvolupament local.

El projecte Anoia Activa té continuïtat gràcies al finançament que reben el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc del programa de suport al desenvolupament local Treball a les 7 Comarques 2015, cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Per a més informació, els interessats i interessades poden adreçar-se a Consell Comarcal de l´Anoia, 93 805 15 85 Projecte Anoia Activa.

Last modified: 9 de febrer de 2018