Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al gener 2023

31 de gener de 2023

El ple d’ahir 31 de gener va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, amb 21 vots a favor i 10 abstencions.

En no haver-hi temes del despatx de presidència es va donar compte dels decrets de presidència que es van presentar al ple.

A continuació vingué el punt en el qual una consellera del grup AM renuncià al seu càrrec, assabentant al ple.

Els següents dos punts tingueren a veure amb compatibilitats de treballadors de l’ens, aprovant-se per unanimitat.

En el torn de precs i preguntes es van qüestionar unes incidències en un servei de menjador, es va demanar celeritat per presentar la nova RLT de l’ens i es va evidenciar la situació de les AFA’s en el retard d’un cobrament de serveis. Finalment es va preguntar per la situació irregular d’un referent juvenil.

Last modified: 21 de febrer de 2024