Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes d’abril 2023

26 d'abril de 2023

El ple d’ahir dia 25 d’abril començà  amb l’aprovació per unanimitat de l’acta anterior. No havent-hi temes de despatx de presidència, es va donar compte dels decrets de presidència, sense cap intervenció.

El quart punt consistí en l’aprovació dels convenis que el Consell Comarcal fa amb diversos ajuntaments  per proporcionar un tècnic compartit en comerç, turisme i/o participació ciutadana. Aquest recurs pertany al Catàleg de Serveis del propi ens. S’aprovà per unanimitat.

Seguidament, es proposà aprovar l’adhesió a l’Associació Parc Agrari Conca d’Òdena, establint la figura de l’associació com a instrument jurídic per gestionar-lo. Quedaà aprovat per unanimitat.

La proposta d’aprovació de l’adhesió a Xarxa Emprèn, que té la missió de contribuir al model propi d’emprenedoria català que creï al nostre país un entorn facilitador de l’emprenedoria, competitiu i sostenible, fou el següent punt i quedà aprovat per unanimitat.

A continuació es presentà el setè punt, la proposta d’acord de desestimació del recurs interposat pel Sr. LCS contra l’acord d’aprovació de la RLT de l’ens, quedant aprovat per unanimitat.

Després d’aquest punt, s’aprovà per unanimitat la proposta d’addenda conveni del CCAnoia amb l’Agència Catalana del Consum per l’any 2023. En el mateix sentit també s’aprovà per unanimitat l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Anoia, relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social per a l’any 2023.

L’aprovació del pressupost per a l’any 2023 suscità diverses opinions que es contrastaren, votant-se a favor amb 17 vots, en contra amb 10 i 5 abstencions.

El punt dotzè l’ocupà la declaració bé cultural d’interès local (BCIL) Església Sant Pere de Pierola als Hostalets de Pierola, superant la votació per unanimitat.

El següent punt fou l’aprovació de l’addenda dels convenis de joventut entre el CCAnoia i els ajuntaments, ratificant-se per unanimitat.

El conveni de joventut del CCAnoia i els Hostalets de Pierola, a través del qual es despleguen un seguit de serveis al municipi, fou el següent punt, i quedà aprovat per unanimitat.

L’aprovació del Conveni de col·laboració entre Creu Roja Anoia (NIF Q2866001G) i el Consell Comarcal de l’Anoia per la regulació de la subvenció nominativa de gestió i suport econòmic de l’espai de Trobada Familiar, ocupà el següent punt i fou aprovat per unanimitat.

També s’aprovaren per unanimitat les bases dels ajuts del Programa Temps per Cures, la concessió dels quals és per concurrència competitiva. Quedaren aprovades per unanimitat.

Finalment s’aprovaren per unanimitat les bases d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’educació obligatòria, fent esment a la legislació que no permet que les AFA’s gestionin el servei de menjador. Queda aprovat per unanimitat.

Last modified: 21 de febrer de 2024