Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes d’abril de 2024

1 de maig de 2024

El Consell Comarcal de l'Anoia va celebrar la seva sessió ordinària d'abril, el 30 d'abril de 2024 a la Seu del Campus Motor Anoia, a Castellolí. La trobada va reunir els representants dels diferents municipis de la comarca, sota la presidència del president del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Parcerisas. El ple d'abril no va comptar amb cap representant del grup comarcal de Vox.


La sessió es va iniciar amb l'aprovació per unanimitat de l'acta anterior de ple. A més, es va donar compte de despatx i decrets de presidència.


El següent punt en l'ordre del dia va ser la proposta d'acord de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern en matèria de procediments d'imposició de penalitats que va ser aprovat amb els vots a favor de Compromís municipal, PSC Anoia i en contra ERC Anoia, CUP Anoia i Ara Montbui.


El ple va continuar amb l'aprovació per unanimitat del Protocol intern per a la prevenció, detecció, actuació, seguiment i reparació davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere del Consell Comarcal de l'Anoia.


També per unanimitat es va aprovar l'acord del Consell Comarcal de l'Anoia per tal de delegar i alhora especificar les funcions de recaptació delegades a favor de la Diputació de Barcelona en relació amb els ingressos de dret públic. També el punt de proposta d'acord la proposta d'acord dissolució l'agrupació secretaria municipis Bellprat-Santa Maria de Miralles va ser aprovat per unanimitat.


El ple també va aprovar la modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal de l'Anoia. Ho va fer amb els vots a favor de Compromís municipal, PSC Anoia, ERC Anoia i Ara Montbui i l'abstenció de CUP Anoia.


El següent punt aprovat va ser la pròrroga per la redacció del Pla Especial Urbanístic de la Planta de Compostatge de Jorba. Els sentits dels vots van ser: a favor: Compromís municipal, PSC Anoia i abstenció: ERC Anoia, CUP Anoia i Ara Montbui.


L'ordre de dia també va incloure l'aprovació de la creació de la Comissió de seguiment i control del servei de menjador escolar de la comarca de l'Anoia que va ser votada favorablement per a tots els consellers i conselleres.


Continuant en matèria d'ensenyament, es van aprovar els punts 12, 13, 14, 15, 16, 17 que feien referència a la modificació del contracte de servei de transport escolar. El sentit dels vots va ser a favor: Compromís municipal, PSC Anoia, ERC Anoia i Ara Montbui i l'abstenció de CUP Anoia.


El punt 18 va ser aprovat per unanimitat. Es tracta de les bases d'ajuts individuals de desplaçament adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris, de segon cicle d'educació infantil i alumnes d'educació especial, escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics curs 2023-2024.


Els següents punts van ser també aprovats amb els vots a favor de tots els representants al ple. Així, es va aprovar a favor la pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal de l'Anoia i ajuntaments de la comarca pel projecte del Parc Agrari de la Conca d'Òdena. També els convenis de col·laboració i encàrrec de gestió de suport tècnic en l'àmbit de turisme entre el Consell Comarcal de l'Anoia i els municipis de la Pobla de Claramunt, el Bruc, La Torre de Claramunt, La Llacuna, Copons, Vallbona d'Anoia, Piera i Capellades, el conveni d'encàrrec de gestió per l'execució del Projecte Anoia en Transició - Artisania entre el Consell Comarcal de l'Anoia i els municipis del Bruc, Copons, La Llacuna, i Sant Martí de Tous, el conveni d'encàrrec de gestió pel programa Anoia Turisme amb l'Ajuntament de Piera i el conveni de coordinació d'actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal de l'Anoia.


El darrer punt del ple va ser la presentació de la moció en suport al Correllengua 2024 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana que va ser aprovat per unanimitat.


Després dels precs i preguntes va finalitzar el ple del Consell Comarcal de l'Anoia, corresponent al mes d'abril de 2024.

Last modified: 1 de maig de 2024