Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de febrer 2023

28 de febrer de 2023

El ple d’ahir 28 de febrer començà amb la presa de possessió de dos nous consellers, un d’ERC i un d’AM, incorporant-se ambdós a la sessió.

A continuació es va aprovar l’acta de la sessió anterior amb 32 vots a favor i una abstenció.

En no haver-hi temes del despatx de presidència es va donar compte dels decrets de presidència que es van presentar al ple.

El següent punt fou l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament d’Igualada pel projecte DIGIT-ALL, que representa la implementació del dispositiu “Oficina d’Acompanyament Digital de l’Anoia” per tal de dotar a la ciutadania de recursos i competències digitals, quedant aprovat per unanimitat.

Un altre conveni presentat va ser amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola pel projecte SLO (Servei Local d’Ocupació), contingut dins el Catàleg de Serveis. Fou aprovat per unanimitat.

La següent proposta també va ser un conveni, aquesta vegada amb l’Ajuntament de Masquefa pel projecte “Capacitació Anoia Activa” pel qual es durà a terme l’acció Capacitació 3.1.1 de carretoner, aprovant-se per unanimitat.

El conveni del CCA amb el Consorci Lluçanès pel projecte “Obradors Compartits, territoris creatius per al desenvolupament econòmic”, un projecte innovador de desenvolupament econòmic que es durà a terme entre el Consorci del Lluçanès, el Consorci Parc Espai Interès Natural Gallecs, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Marganell l’Ajuntament de Tagamanent i el Consell Comarcal de l’Anoia. Va ser aprovat per unanimitat.

Seguidament, s’aprovà per unanimitat la modificació dels estatuts del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

El punt següent de l’ordre del dia fou l’aprovació del conveni del servei d’assistència tècnica als ajuntaments de la comarca, en forma d’assessorament, d’estudis i informes tècnics, o assessorament en matèria urbanística. Fou aprovat per unanimitat.

La modificació de la RLT de l’ens ocupà el següent punt, amb diverses reticències comentades, demanant fins i tot la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. Es va aprovar per majoria de 17 vots a favor i 16 en contra.

A continuació, es va aprovar per unanimitat el conveni amb el Departament d’Igualtat i feminismes pel servei SIE, pel qual es proporciona un espai per prestar un servei d’intervenció especialitzat a dones en situació de violència masclista i als seus fills a càrrec.

L’aprovació del conveni Catàleg de Serveis en matèria de Benestar Social amb els ajuntaments de la comarca fou el següent punt tractat, aprovant-se per unanimitat.

Després es va aprovar per unanimitat la pròrroga del contracte de prestació del Servei d’Integració en Famílies Extenses (SIFE) del CCA amb l’empresa que ja estava prestant els serveis.

Seguidament es va aprovar l’adjudicació del servei de transport escolar en diversos lots. Quedà aprovat per unanimitat. 

La moció per a una millor finançament dels consells comarcals fou el darrer punt de l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat.

Seguidament hi hagué el torn de precs i preguntes, on s’abordaren temes referents a la situació irregular d’una escola i el tema del referent juvenil (ambdós ja comentats en el ple anterior)

Last modified: 21 de febrer de 2024