Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de febrer de 2024

28 de febrer de 2024

Ahir, 27 de febrer de 2024, el Campus Motor Anoia de Castellolí va acollir el Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de febrer de 2024, amb un ordre del dia ple d'importants temes per al desenvolupament i benestar de la comarca.
El ple va començar amb l'aprovació de l'Acta Anterior i Despatx de Presidència. Per unanimitat, es va aprovar l'acta anterior de ple i es van donar compte dels despatxos i decrets de presidència, consolidant així la transparència i la bona gestió administrativa del Consell Comarcal.
El següent punt va ser la modificació del Reglament Orgànic Comarcal. Es va aprovar la modificació del Reglament per adaptar-lo a les necessitats actuals i millorar el seu funcionament per al servei de la comunitat, amb els vots a favor de Compromís Municipal, PSC Anoia i l'abstenció d'ERC Anoia, CUP Anoia, Vox i ARA Montbui.
També es va portar al ple de febrer la Modificació de la Plantilla de Personal que es va aprovar amb els vots a favor de Compromís Municipal, PSC Anoia, CUP Anoia i Vox i l'abstenció d'ERC Anoia i ARA Montbui.
Tot seguit es va procedir al nomenament de Representants del Consell Comarcal a Entitats reforçant així la presència i la participació de la comarca en diferents àmbits. Compromís Municipal i PSC Anoia van votar a favor i ERC Anoia, CUP Anoia, Vox i ARA Montbui es van abstenir.
També es va sotmetre a votació la sol·licitud de Compatibilitat de Personal Tècnic Jurista. Es va aprovar per unanimitat la sol·licitud de compatibilitat, mostrant el suport del Consell Comarcal als seus treballadors.
El ple va portar la proposta de Modificació de Preu de l'Abocador Can Mata 2024. El punt va portar debat entre la consellera d'ERC Anoia, Lourdes Oliveres, el president de l'ens comarcal, Jordi Parcerisas i el conseller de sostenibilitat de Compromís Municipal, Santi Broch. També la intervenció d'Alexandre M. Talán del grup CUP Anoia. Finalment, es va aprovar la modificació del preu de l'abocador Can Mata 2024 amb els vots a favor de Compromís Municipal, PSC Anoia, ERC Anoia i Ara Montbui. El grup de Vox es va abstenir i CUP Anoia va votar en contra.
Seguidament, es va exposar la proposta d'Adhesió a la Xarxa Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Es va aprovar per unanimitat l'adhesió, reafirmant el compromís del Consell Comarcal amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
Un altre dels punts del ple de febrer va ser l'aprovació de suport als Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials per al desenvolupament de la xarxa d'oficines empresarials i col·legials d'impuls a la transició energètica. El punt va ser aprovat per unanimitat.
Seguidament, es va tractar la Internalització del Servei d'Integració en Família Extensa amb l'objectiu de millorar l'atenció i suport a les famílies del territori. El punt també va ser aprovat per unanimitat.
La modificació de l'Ordenança Fiscal de Medi Ambient va ser el següent punt que es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, excepte els del grup ERC Anoia que va votar en contra.
També es va demanar l'aprovació del Conveni Obradors Compartits Consorci Lluçanès. El punt es va aprovar per unanimitat fomentant així la cooperació intercomarcal i el desenvolupament econòmic del territori.
El darrer punt de l'ordre del dia va ser la Moció en Suport a la Pagesia presentada per ERC. Després d'una modificació demanada per part de Compromís Municipal, es va presentar i aprovar per unanimitat aquesta moció, demostrant el compromís del Consell Comarcal amb el sector agrícola i ramader de la comarca.
Després dels precs i preguntes es va donar per finalitzat el ple del Consell Comarcal de l'Anoia, corresponent al mes de febrer de 2024.

Last modified: 27 de febrer de 2024