Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de març 2023

29 de març de 2023

El ple d’ahir 28 de març començà amb l’aprovació per unanimitat de l’acta anterior. En no haver-hi temes del despatx de presidència, es procedí a donar compte dels decrets de presidència.

A continuació es va aprovar per unanimitat el conveni amb l’Ajuntament d’Òdena per un tècnic compartit.

El conveni entre l’Ajuntament de Jorba i el CCAnoia per tal de regular les relacions entre per a l’execució de diverses actuacions incloses en el projecte del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, fou el següent punt, aprovant-se per unanimitat.

Seguidament, es van aprovar  les bases reguladores per l’atorgament d’una línia d’ajuts directes a les empreses de la cadena de valor del sector agroalimentari mitjançant” Cupons d’Innovació del Programa Treball, Talent i Tecnologia”. Es va aprovar per unanimitat.

El següent punt va ser la licitació de l’explotació de la planta de compostatge de Jorba. L’objecte d'aquesta licitació és la prestació del Servei d’Explotació de les Instal·lacions de la Planta Comarcal de Compostatge de FORM de Jorba, havent-hi comentaris de l’oposició en el sentit de demanar la retirada del punt pel fet que es pressuposa que hi haurà al·legacions. Malgrat tot, s’aprova per 17 vots a favor, 9 en contra i 4 abstencions.

Després es va aprovar per unanimitat el conveni del CCAnoia amb diversos ajuntaments per tasques d’assistència tècnica.

El següent punt plantejava les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i segon cicle d’EI, aprovant-se per unanimitat.

Finalment, arribà el torn de precs i preguntes, amb diverses preguntes com l’estat de la RLT, el procés d’estabilització o el conflicte amb una escola ja exposat en els darrers plens.

Last modified: 21 de febrer de 2024