Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de novembre 2023

29 de novembre de 2023

Ahir 28 de novembre se celebra el ple ordinari corresponent al mes de novembre. Es començà llegint la moció del 25-N contra la violència masclista.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior i, en no haver temes del despatx de presidència, es donà compte dels decrets de presidència.

Seguidament es proposà l’aprovació de la 2a modificació de la RLT de 2023, sent votada a favor amb 19 vots i 12 abstencions.

Després s’aprovà el nomenament de representants del CCAnoia a l’entitat Fundació Pro-Penedès, amb 19 vots a favor i 12 abstencions.

El següent punt de l’ordre del dia fou l’aprovació de la 2a pròrroga del contracte de recollida selectiva de quatre municipis, amb 29 vots a favor i 2 abstencions.

L’aprovació del projecte executiu de la remodelació de la planta de compostatge de Jorba va ser el següent punt a tractar, en ser considerada una instal·lació molt antiga. S’aprovà per unanimitat.

També s’aprovà per unanimitat el següent punt: la pròrroga del Pla Comarcal d’Igualtat, així com el Pla Comarcal de Prevenció de Drogues i Conductes de Risc.

A continuació es proposà aprovar el Pla Comarcal de les Persones Grans de l’Anoia 2024-2027, aconseguint unanimitat en la votació.

La modificació de crèdit No 9 fou el següent punt, per cobrir despeses de protocol, de publicitat institucional, programes de presidència, despeses de museus i ajudes a Ucraïna. Fou aprovat per 18 vots a favor i 13 en contra.

Seguidament, es proposà l’aprovació de l’addenda 2023 del conveni d’ús del servidor comarcal de l’Ajuntament del Bruc pel 2023, aprovant-se per unanimitat.

El següent punt fou l’aprovació d’addendes 2023 dels convenis de noves tecnologies dels ajuntaments de la comarca, aprovant-se per unanimitat.

La moció presentada pel grup Ara Montbui per la finalització de la Ronda Sud Conca d’Òdena des de Santa Margarida de Montbui fins a Jorba, fou aprovada per majoria, amb 30 vots a favor i 1 abstenció.

Sense més temes, s’entrà a l’apartat de precs i preguntes, on l’alcalde explicà en quin punt està la batalla judicial contra la MAT. Un conseller de l’oposició plantejà les dificultats que té un municipi petit com el seu per demanar fons europeus, responent-li l’alcalde que es demanarà als serveis tècnics per poder fer la tramitació.

Last modified: 21 de febrer de 2024