Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes d’octubre 2023

2 de novembre de 2023

Ahir 31 d’octubre va tenir lloc al Campus Motor Anoia de Castellolí, el Ple del Consell Comarcal corresponent al mes d’octubre de 2023. La sessió va ser marcada per la presència de diversos temes d'interès per al desenvolupament i millora de la comarca de l'Anoia.                                                                                                                                           La sessió començà amb l’aprovació per unanimitat de les actes de les sessions anteriors i seguidament, el president es disculpà pel poc marge de tramesa d’una proposta i va fer difusió de la cursa Anoia contra el càncer del mes de novembre.     

A continuació es ratificar per unanimitat un decret de presidència segons el qual s’encarrega la gestió per a la realització d’actuacions en l’àmbit del foment de l’ocupació corresponent al Programa Treball i Formació en diverses línies, assumint la competència per aprovar convenis.

Seguidament es donà compte de diversos decrets de presidència  i a continuació es va proposar al ple l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal, amb la incorporació de dos càrrecs de confiança dels partits a govern. Aquest fet suscità diverses preguntes de l’oposició  i fou aprovat per 19 vots a favor, 13 en contra i una abstenció.

El nomenament de representants del CCAnoia a dues entitats fou el següent punt, aprovant-se per 19 vots a favor i 13 abstencions.

Després vingué el punt d’aprovació del conveni del CCAnoia amb Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra, per gestionar els fons rebuts de la Generalitat en matèria  de prestació de servei a dones víctimes de violència masclista i els seus fills, aprovant-se per unanimitat.

La proposta d’acord d’inici del servei de transport escolar vingué a continuació i fou aprovat per 30 vots a favor i dues abstencions.

El següent punt fou la proposta d’acord de desestimament d’increment del preu de menjador escolar proposat per l’empresa concessionària, aprovant-se per unanimitat.

Seguidament es plantejà l’acord d’aprovació de BCIL de l’immoble Cal Martorell de Calaf, aprovant-se per unanimitat.

La modificació de crèdit No 8 fou el següent punt, basada en la indemnització dels càrrecs electes. S’aprovà per majoria, amb 19 vots a favor i 13 abstencions.

A continuació es posà sobre la taula l’aprovació de lconveni encàrrec de gestió del programa TIF línia ACOL, tenint per objecte la regulació de l’encàrrec de gestió que fa l’ajuntament sotasignant al Consell Comarcal de l’Anoia per a la realització d’actuacions definides en matèria de rehabilitació, millora i condicionament de zones urbanes i naturals de la comarca de l’Anoia. Es va aprovar amb 19 vots a favor i 13 abstencions.

La proposta d’acord d’aprovació del conveni Anoia Activa 2023 va seguir a continuació, responent a un projecte comarcal comú que pretén donar resposta a la conjuntura econòmica impulsant mesures d’ocupació amb la implicació de les entitats locals i agents del territori, sent votat amb 19 vots a favor, 12 en contra i 1 abstenció.

L’últim punt de l’ordre del dia va ser determinar el nombre, les característiques, les funcions i retribucions del personal eventual d’assessorament, en aquest cas una jurista i un comunicador.

Sense més punts, es procedí a l’apartat de precs i preguntes, que tractà temes de transparència, sol·lictant la consellera els currículums de tots els consellers, demanant també des de l’oposició aturar el sistema rotatiu de treballadors socials o preguntant pel referent juvenil d’una població.

Last modified: 21 de febrer de 2024