Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal Extraordinari del mes de febrer 2024

7 de febrer de 2024

El Ple extraordinari urgent del Consell Comarcal es va celebrar el dia 6 de febrer de 2024 a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia, en conformitat amb l'art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

Només hi va haver un sol punt en l'ordre del dia de la sessió. Així, una vegada aprovada la urgència del punt es va donar pas a l'aprovació.

Després d'un debat entre els diferent grup comarcals, es va aprovar la Proposta de Declaració de nul·litat (expedient núm. 507.2023) segons el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora número 32/2024.

El punt es va aprovar amb tots els vots a favor dels grups comarcals.

Last modified: 7 de febrer de 2024