Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal Extraordinari del mes de setembre 2023

27 de setembre de 2023

Ahir 26 de setembre va tenir lloc la sessió del ple ordinari del mes de setembre. Començà amb l’aprovació de l’acta anterior i, en no haver-hi qüestions del despatx de presidència, es passà a donar compte dels decrets de presidència.

A continuació, es plantejà la 6a modificació de crèdit, que tingué per objectiu cobrir la indemnització d’un Cap de Departament. Fou aprovat amb 18 vots a favor i 12 abstencions.

El següent punt fou la declaració de BCIL de l’església de Santa Maria de Roqueta de St. Martí de Tous, aprovant-se per unanimitat.

No havent-hi més temes, es passà a l’apartat de precs i preguntes, sense cap qüestió a debatre.

Last modified: 21 de febrer de 2024