Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Presentació del nou servei de prevenció de les drogodependències a l’Anoia

14 de juliol de 2014

El proppassat dia 10 de juny, a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, es va presentar el servei de prevenció de les drogodependències a l’Anoia, que donarà cobertura als municipis de la comarca menors de 20000 habitants. La tècnica responsable del servei de prevenció, que depèn del departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del consell comarcal, va realitzar una sessió adreçada a professionals de diferents serveis de la xarxa, en la qual es va informar dels objectius i de la metodologia de treball que se seguiria per a la recepció i l’atenció de les persones.

La reunió, a la qual van assistir una quinzena de professionals, va continuar amb la intervenció d’una representant del Centre de Prevenció i Intervenció en drogodependències -SPOTT- de la Diputació de Barcelona, que enguany ha iniciat una nova etapa d'atenció, exclusiva i especialitzada, a menors de la demarcació de Barcelona que presentin una problemàtica de consum de drogues, i a les seves famílies.

L’objectiu principal de la trobada va ser el de fer una aproximació dels serveis al territori, potenciar la coresponsabilitat i la coordinació amb els serveis municipals i donar a conèixer de primera ma els nous projectes i el protocol per sol·licitar la derivació d’adolescents i/o famílies.

El Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona van acordar que el servei comarcal, a través de la tècnica referent, seria l’encarregat de realitzar la primera atenció i la derivació, quan fos escaient, dels joves i/o les seves famílies al Centre SPOTT.

Per més informació podeu consultar el lloc web del Consell Comarcal de l’Anoia:
http://www.anoia.cat/departaments/benestar-social/serveis-socialsespecialitzats/prevencio-de-drogodependencies

del Centre SPOTT: http://www.diba.cat/web/benestar/spott/spott

Podeu accedir al servei a través de l’adreça de correu electrònic: evaroset@anoia.cat o per telèfon al número: 938051585, de dilluns a divendres de 8 a 15h, demanant pel programa de prevenció de les drogodependències.

Last modified: 5 de febrer de 2018