Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

S’inicia la primera acció formativa del Projecte “Joves per l’Ocupació” del Consell Comarcal de l’Anoia

18 de març de 2014

El passat dilluns, 17 de març es va iniciar la primera edició del curs Monitor/a esportiu/iva, en el marc del projecte Joves per l’Ocupació.
Aquest projecte, va dirigit a joves d’entre 16 i 25 anys, en situació d’atur, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius. Inclou accions de formació professionalitzadora i possibilitat de pràctiques a empresa, tutories individuals i grupals  per orientació laboral i formativa durant tot el procés i suport en l’obtenció del graduat en ESO.

Amb la formació en aquesta ocupació es pretén capacitar als joves en l’organització d’activitats esportives, assolint aquells coneixements i habilitats que els hi faciliti el contacte amb els infants, persones de la tercera edat i públic en general. Aquest fet amplia les possibilitats d’inserció tant a centres educatius com a centres esportius. L’opció de fer pràctiques a empreses i/o entitats suposarà una gran oportunitat per entrar en contacte amb el mercat de treball, a la vegada que obrirà la possibilitat a les empreses a optar a la subvenció, que en el marc del programa existeix, per a la contractació d’aquests joves.

El curs té una durada de 346 hores de teoria i la possibilitat 80h de pràctiques a empreses o entitats de la zona. Conté els mòduls següents: Activitats físiques de lleure per a la gent gran, Jocs i esport en edat escolar, Arbitratge i esport en edat escolar, Activitats físicoesportives en el medi natural, Gestió de petites entitats esportives. També rebran formació en Atenció Sanitària Immediata i DEA, per dotar els nois d’eines que els permetin donar una resposta inicial i eficaç en cas de presentar-se una situació d’emergència sanitària. Gràcies a aquesta última formació tindran la possibilitat d’obtenir els certificats acreditatius i el carnet de socorrista i de manipulació del DEA.

Es pretén dotar als joves amb aquell conjunt de coneixements, procediments i actituds que l’ajudaran a un millor desenvolupament de l’ocupació treballant competències com: la comunicació,el treball en equip, la iniciativa, la flexibilitat i gestió del canvi, l’orientació al client i el pensament analític.

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/293/2012 i modificada per l’Ordre EMO/270/2013”.

Last modified: 5 de febrer de 2018