Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Sessió formativa a l’equip directiu de centres diürns i residencials entorn els maltractaments a les persones grans

25 d'abril de 2016

El Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia, segueix endavant amb el programa "Pels bons tractes a les persones grans" a través d'accions formatives a diferents àmbits professionals.

Aquesta acció formativa té per objectiu donar a conèixer i sensibilitzar sobre les diferents formes de maltractaments a les persones grans, què es pot observar, i com es pot treballar en xarxa per poder eradicar aquest tipus de situacions.

El passat 15 d'abril, l'Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia va convocar als equips directius (director/a de centres i treballadors/es socials, principalment) a la formació "La gestió de situacions de maltractaments en les institucions. Aspectes legals i administratius".

Aquesta formació tenia per objectiu conèixer i abordar millor aquestes situacions tenint en compte els aspectes administratius i legals. Aquesta va ser la primera trobada entre aquests centres de la comarca, hi van participar una trentena de representants que van valorar molt positivament la formació i demanar altres accions formatives similars.

Aquesta sessió de dues hores de durada va anar a càrrec de la Sra. Anna Arnella, inspectora de Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; i del Sr. Jordi Muñoz, advocat, President d' EIMA i col•laborador de l' Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia.

Amb aquesta formació, l'ens comarcal segueix amb la proposta que té el Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania de sensibilitzar sobre el fenomen dels maltractaments a les persones grans i promoure el treball en xarxa dels diferents agents del territori per aconseguir un millor abordatge.

Last modified: 5 de febrer de 2018