Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Tres alumnes de l’Escola de dansa del Consell Comarcal entren a l’Institut del Teatre

11 de juliol de 2012

Mariona Gené Verdés, Mireia Valls i Lagunas i Maria Codina Castillo començaran el proper curs 2012 - 2013 els seus estudis de grau  professional de dansa a l’Institut del Teatre.

Les tres estudiants, desprès de realitzar el nivell  elemental de dansa a l’escola de dansa del Consell Comarcal de l’Anoia i haver superat la prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament, cursaran el proper curs 2012 - 2013, el grau professional de dansa a l’Institut del Teatre.

L'Institut del Teatre, des de l’any 2000 - 2001 té en funcionament a la seu de Barcelona un centre integrat de dansa i educació secundària obligatòria (ESO) l' Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa. Aquests estudis integrats permeten als alumnes del primer i segon cicle de grau professional seguir la seva educació obligatòria de règim general i els estudis professionals de dansa en el mateix centre i amb el seguiment de pedagogs experts.

Els estudis estan estructurats en tres cicles de dos cursos cadascun, i donen lloc al títol professional amb les especialitats de: dansa clàssica, dansa contemporània, dansa espanyola. Els alumnes que acaben el tercer cicle de grau professional obtenen el títol de Batxiller si superen les matèries comunes del Batxillerat.

L’escola de dansa del Consell Comarcal de l’Anoia
L’escola de dansa del Consell Comarcal de l’Anoia és una escola reconeguda pel departament d’Ensenyament des de l’any 1990 que ofereix els estudis de dansa a alumnes des de 4 anys i sense límit.
L’escola de dansa imparteix ensenyaments elementals i altres ensenyaments no reglats, i ho divideix en: Iniciació a la dansa per alumnes d’ entre 4 i 7 anys, Dansa per alumnes d’entre 8 i 18 anys i adults.
Les matèries que ofereix són: iniciació a la dansa, castanyoles, educació postural, clàssic, dansa creativa, dansa contemporània, dansa estilitzada, hip-hop i jazz.

Last modified: 5 de febrer de 2018