Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Un mes i mig després d’haver implantat el porta a porta continua el 90% de recollida

19 de juny de 2018

Fins ara havien iniciat el servei Jorba, Sant Martí, Carme, Orpí, El Bruc, Castellolí, La Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt. Aquesta passada nit, ha començat la recollida Capellades que serà el darrer en incorporar-se en aquesta primera fase.

La mitjana de recollida selectiva dels municipis amb el servei implantat es manté en el 90%. La tasca ara se centra a mantenir aquests resultats i en evitar la fuga de residus cap a municipis veïns. Pel que fa a municipis, Jorba està en un 85%, Sant Martí de Tous en 92%, Carme 95%, Orpí 92%, El Bruc 88% i Castellolí en un 89% de recollida selectiva.

Actualment la participació, és a dir els veïns que participen en el porta a porta respecte al total del padró d'escombraries municipal, es troba entorn el 70% de mitjana, amb municipis on arriba quasi al 95% com és el cas de Sant Martí de Tous, Orpí i Castellolí. Cal tenir en compte que molts dels municipis amb recollida porta a porta tenen de veïns municipis amb contenidors oberts a la via pública on l'aportació és voluntària. És temptador per aquells que no s'han adaptat al canvi d'hàbits del porta a porta practicar el turisme de residus.

Per prevenir al màxim aquest fenomen que apareix habitualment en tots els portes a portes, el sistema que s'ha implantat a l'Anoia compta d’una banda amb tecnologia que permet el seguiment de la participació tenint dades reals contínuament ja que tots els cubells estan xipats i de l’altre, conèixer la generació per municipi gràcies al fet que tots els vehicles de recollida porten sistema de pesatge automàtic.

Amb aquesta tecnologia, la més avançada en l'àmbit, el Consell Comarcal disposa de la informació de quins veïns i veïnes no participen i pot realitzar accions informatives i d'altres que consideri oportunes per evitar el turisme de residus.

Actualment encara s'està duent a terme la implantació del nou model porta a porta a Copons i en els municipis més petits que compten amb un sistema de recollida amb àrees d'aportació tancades amb control d'accés electrònic.

Una vegada finalitzada la implantació, tots els esforços se centraran a garantir la màxima participació, minorar el turisme de residus i prevenir conductes incíviques com l'abandonament de bosses. L'objectiu del Consell Comarcal és assolir uns resultats de recollida selectiva elevats tal com ja s'han assolit alhora que donar un servei als usuaris de qualitat.

La valoració de les primeres dades és molt positiva i s'ha aconseguit capgirar els resultats, ja que l'Anoia es trobava a la cua de les comarques catalanes quant a reciclatge i s'ha posat al capdavant gràcies a la implicació de la ciutadania. Per aquest motiu, donem les gràcies a tots els veïns i veïnes per la seva col·laboració i esforç en el canvi d'hàbits que suposa el porta a porta.

L'ens comarcal recorda a tots els usuaris que s'han habilitat a cada municipi les Oficines del Porta a Porta, on una educadora ambiental en horaris preestablerts presta una atenció presencial per a atenció de dubtes, suggeriments, reposició de cubellets i bosses compostables, etc. També indicar que hi ha a disposició dels usuaris el correu electrònic info@anoiaverda.cat i el telèfon d'atenció 689714713.

Last modified: 19 de juny de 2018