Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Un miler de persones nouvingudes van participar del Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal

14 de maig de 2013

L’any passat més de 1.000 persones de la comarca van participar en algun projecte o acció coordinat pel Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de l’Anoia.

En el marc de la Llei d’acollida, l’any 2012 el Consell Comarcal va organitzar 12 cursos de coneixement de la societat catalana amb gairebé 200 participants, 11 cursos de català (amb la col·laboració del servei comarcal de català del Consorci per  a la Normalització Lingüística) amb gairebé 170 inscripcions i 6 cursos d’alfabetització amb més d’un centenar d’alumnes. El servei d’acollida itinerant va atendre 360 persones i el programa d’acompanyament al reagrupament familiar una trentena.

Les diverses accions que s’emmarquen en el Programa Integral d’Acollida de l’Anoia s’adrecen no només a persones nouvingudes sinó a persones d’origen estranger que resideixen a la comarca fa més de dos anys i que, en el moment de la seva arribada, no van poder participar en un procés d’acollida formal.

D’altra banda, el servei de mediació ciutadana orientat a fomentar la convivència a través de prevenció i la resolució de conflictes a nivell veïnal, familiar i escolar va atendre més d’una setantena de casos i la mediadora va impartir 25 tallers per a promoure la mediació i la millora de la comunicació a diversos IES de la comarca en els que van participar 200 alumnes.

Amb l’objectiu de promoure la formació continuada dels professionals de la comarca en la gestió de la diversitat, el Pla de Ciutadania i Immigració va organitzar 6 cursos de formació en els que van participar més de 100 professionals en els que es van tractar aspectes d’estrangeria, gestió de rumors i convivència, mediació ciutadana i homologació de títols, entre d’altres.

Last modified: 5 de febrer de 2018