Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Voluntariat

El Consell Comarcal impulsa el projecte “esTIC+aprop” a diferents municipis de la comarca de l’Anoia.

Des de la Unitat de Vellesa, discapacitat i salut mental del departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, es promou el programa de ”Xarxa de Suport al Voluntariat de l’Anoia”.

S’ha desenvolupat aquest projecte, amb la finalitat de promoure el benestar de les persones majors de 65 anys, donant resposta a dues causes principals que han comportat l’agreujament de la solitud i l’aïllament no desitjat: la manca de tecnologia i/o accés a aquesta, així com al seu coneixement; i, la cessió de participació en el teixit social donada la situació actual.

El centre del projecte esTIC+aprop és la trobada formativa sobre l’ús de la tecnologia (mòbils o tauletes), entre una persona voluntària formada i les persones grans que vulguin rebre formació relacionada amb aquest contingut. L’objectiu és mantenir-se connectats i comunicats. Això significa que forma part d’un model d’adquisició competencial de desenvolupar habilitats i capacitats conjuntament amb un desenvolupament personal (autoestima, existència, autonomia).

Per dur a terme aquest projecte, es necessita realizar un treball en xarxa, del qual formen part diferents col·laboradors: el Consell Comarcal de l’Anoia (especialment amb la participació del Consell de la Gent Gran de l’Anoia), els diferents Ajuntaments i entitats de cada municipi, les persones voluntàries i les persones grans que vulguin formar part del projecte.

El Consell Comarcal facilitarà, als Ajuntaments i entitats de cada municipi, el desenvolupament d’aquest projecte tot iniciant-lo en aquells casos que existeixi la necessitat i motivant a la seva implementació.