Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Serveis Socials Especialitzats

Presentació


Es presten per mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats, requereixen una atenció específica. S’estructuren en forma de xarxa sobre el territori per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització.