Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Individuals de Desplaçament (AID)

La finalitat d’aquest ajut és garantir la gratuïtat del desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència, en cas que no es disposi del servei de transport gratuït fins al centre escolar o en el cas que el domicili estigui a una distància superior a 2 km de la parada de transport escolar. Per poder disposar de l’ajut individual de desplaçament, és imprescindible que l’alumnat estigui matriculat al centre educatiu adscrit al seu municipi

Bases AID (Ajuts Individuals de Desplaçament)

Convocatòria AID

Guia de tramitació d’AID   

Guía de tramitación de AID

Iniciar la Sol·licitud d’Ajut Individual de Desplaçament