Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Individuals de Desplaçament (AID)

La finalitat d’aquest ajut és garantir la gratuïtat del desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència, en cas que no es disposi del servei de transport gratuït fins al centre escolar o en el cas que el domicili estigui a una distància superior a 2 km de la parada de transport escolar.

Per poder disposar de l’ajut individual de desplaçament és imprescindible que l’alumnat estigui matriculat al centre educatiu adscrit al seu municipi.

Convocatòria AID, curs 2022-2023, del 5 al 30 de juny de 2023

Bases Ajuts Individuals de Desplaçament curs 2022-2023

Bases Ayudas Individuales de Desplazamiento curso 2022-2023

Guia de tramitació d’AID.català   

Guía de tramitación de AID.castellano

Iniciar la Sol·licitud d’Ajut Individual de Desplaçament