Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Servei de Transport Escolar

  • PDF

Transport Escolar

El Consell Comarcal de l'Anoia gestiona el TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (TEC) d'aquells centre amb alumnes que s'han de desplaçar obligatòriament del seu municipi i que, d'acord amb el mapa escolar, els correspongui la gratuïtat del servei.

El Consell Comarcal té signat un conveni de delegació de competències amb la Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual, gestiona determinats serveis en matèria de transport.

Aquests serveis queden regulats pel Decret 161 , de 14 de maig de 1996, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 2208 de 20 de maig de 1996, pel qual es regula el servei de transport escolar per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria (adjuntat a sota).

El Consell Comarcal de l'Anoia té assumida a través del Departament d'Educació, la gestió del Transport Escolar Col·lectiu (TEC), d'aquells centres amb alumnes que s'han de desplaçar obligatòriament del seu municipi i que, d'acord amb el mapa escolar, els correspongui la gratuïtat del servei.

Els horaris que podeu consultar són aproximats i estan sotmesos a les condicions del trànsit o d´altres factors.

Decret 161 de 1996 [116KB]
Extracte Normativa Transport [165KB]
Reglament Transport Escolar.pdf [457KB]

Impresos Transport Escolar Obligatori 2016-2017
2016-2017 Imprès TEC Obligatori [367KB]

Impresos Transport Escolar No Obligatori 2015-2017
2016-2017 Imprès Baixa TENO [ 669KB]
2016-2017 Imprès TENO (tot el curs) [ 701KB]
2016-2017 Sistema de cobrament TENO 1,5 € [37KB]
Calendari dies lectius TENO [34KB]

Impresos Transport Escolar No Obligatori de Batxillerat 2016-2017
2016-2017 Imprès 1r. T. Batxillerat [ 672KB]
2016-2017 Imprès 2n. T. Batxillerat [ 672KB]
2016-2017 Imprès 3r. T. Batxillerat [ 672KB]
2016-2017 Imprès TENO Batxillerat (tot el curs) [ 672KB]

Departaments Ensenyament Servei de Transport Escolar